Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 163-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 163-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 14/12/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 163-HĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 163-HĐBT NGÀY 14-12-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH THANH HOÁ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn.
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc các huyện Quan Hoá, Như Xuân, Bá Thước, Tĩnh Gia như sau:

1. Huyện Quan Hoá:

a. Chia xã Tam Trung thành hai xã lấy tên là xã Tén Tằn và xã Tam Trung.

- Xã Tén Tằn gồm 5 bản là Tân Lập, Đoàn Kết, Na Khà, Chòm Chiên và Tén Tằn.

Địa giới xã Tén Tằn ở phía đông giáp xã Tam Trung. Phía tây giáp nước Lào. Phía nam giáp xã Pù Nhi. Phía bắc giáp xã Tam Trung.

Xã Tam Trung gồm 5 chòm bản là Mường Lát, Nà Poọng, Pù Nghiêu, chòm Cân và chòm Poong.

Địa giới xã Tam Trung ở phía đông giáp tỉnh Sơn La. Phía tây giáp xã Tén Tằn. Phía nam giáp xã Pù Nhi. Phía bắc giáp nước Lào.

b. Chia xã Quang Chiểu thành hai xã lấy tên là xã Mường Chanh và xã Quang Chiểu

- Xã Quang Chiểu gồm 12 chòm bản là chòm Sáng, chòm Poong, chòm Cúm, chòm Sim, chòm Pùng, chòm Qua, chòm Hạm, chòm Mừng, Suối Tát, Pù Ngô, Con Dao và Co Cài.

Địa giới xã Quang Chiểu ở phía đông giáp xã Pù Nhi. Phía tây giáp nước Lào. Phía nam giáp xã Mường Chanh. Phía bắc giáp nước Lào.

- Xã Mường Chanh gồm 6 chòm bản là chòm Ngố, Na Hào, chòm Bông, chòm Cang, chòm Chai và chòm Lách.

Địa giới xã Mường Chanh ở phía đông giáp xã Pù Nhi. Phía tây giáp nước Lào. Phía nam giáp nước Lào. Phía bắc giáp xã Quang Chiểu.

2. Huyện Như Xuân.

a. Chia xã Thanh Kỳ thành hai xã lấy tên là xã Thanh Tân và xã Thanh Kỳ.

- Xã Thanh Tân gồm 6 chòm bản là Thanh Vinh, Thanh Phong, Bò Lăn, Hồng Kỳ, Trung Tiến, Đồng Dẻ, Đồng Lầm và Trung Tiền.

Địa giới xã Thanh Tân ở phía đông giáp xã Thanh Kỳ. Phía tây giáp tỉnh Nghệ Tĩnh. Phía nam giáp tỉnh Nghệ Tĩnh. Phía bắc giáp hai xã Xuân Phúc và Xuân Thái.

- Xã Thanh Kỳ gồm 11 chòm bản là Đồng Ván, Thanh Xuân, Thanh Trung, Thanh Sơn, Bái ói, Bái Sim, Kim Đồng, Đồng Hầm, Kỳ Thượng, Bái Tập và khu vực Khả La.

Địa giới xã Thanh Kỳ ở phía đông giáp huyện Tĩnh Gia. Phía tây giáp xã Thanh Tân. Phía nam giáp tỉnh Nghệ Tĩnh. Phía bắc giáp xã Xuân Phúc.

b. Chia xã Thanh Lâm thành hai xã lấy tên là xã Thanh Xuân và xã Thanh Lâm.

- Xã Thanh Xuân gồm 5 chòm bản là Thanh Tiến, Thanh Bình, Thanh Thuỷ, Thanh Đồng và Lâm Chinh:

Địa giới xã Thanh Xuân ở phía đông giáp xã Cát Vân. Phía tây giáp xã Thanh Quân. Phía nam giáp xã Thanh Lâm. Phía bắc giáp huyện Thường Xuân.

- Xã Thanh Lâm gồm 4 chòm bản là Ngọc Thanh, Thanh Tân, Thanh Hoà, và Thanh Yên.

Địa giới xã Thanh Lâm ở phía đông giáp xã Hoá Quỳ. Phía tây giáp xã Thanh Phong. Phía nam giáp xã Thanh Phong. Phía bắc giáp xã Thanh Xuân.

3. Huyện Bá Thước.

Chia xã Điền Lư thành hai xã lấy tên là xã Điền Trung và xã Điền Lư.

Xã Điền Trung gồm 13 chòm bản là chòm Cộc, chòm Ngám, chòm Muông, chòm Co, chòm Van, chòm ẩm, chòm Xia, chòm Điền, chòm Thái, chòm Trúc, chòm Kéo, chòm Giát và chòm Dần.

Địa giới xã Điền Trung ở phía đông giáp huyện Cẩm Thuỷ. Phía tây giáp xã Điền Hạ. Phía nam giáp huyện Cẩm Thuỷ. Phía bắc giáp xã Điền Lư.

- Xã Điền Lư gồm 9 chòm bản là chòm Chót, chòm Xi, chòm Võ, chòm Chiềng, chòm Trin, chòm Đắc, chòm Điền Lý, Điền Giảng và chòm Sông.

Địa giới xã Điền Lư ở phía đông giáp xã Lương Ngoại. Phía tây giáp xã Điền Quang. Phía nam giáp xã Điền Trung. Phía bắc giáp xã Lương Ngoại.

4. Huyện Tĩnh Gia:

a. Chia xã Hải Thượng thành ba xã lấy tên là xã Nghi Sơn, xã Hải Hà và xã Hải Thượng.

Xã Nghi Sơn gồm toàn bộ đảo Nghi Sơn.

Địa giới xã Nghi Sơn ở phía đông giáp biển Đông. Phía tây giáp hai xã Hải Thượng và Hải Hà. Phía nam giáp biển Đông. Phía bắc giáp biển Đông.

- Xã Hải Hà gồm làng Quyết Tâm và làng Hà Nẫm.

Địa giới xã Hải Hà ở phía đông giáp biển Đông. Phía tây giáp tỉnh Nghệ Tĩnh. Phía nam giáp tỉnh Nghệ Tĩnh. Phía bắc giáp xã Hải Thượng.

- Xã Hải Thượng gồm 4 làng là làng Thượng, làng Cao Hoa Lư, làng Ngọc Sơn và làng Liên Sơn.

Địa giới xã Hải Thượng ở phía đông giáp xã Nghi Sơn. Phía tây giáp xã Trường Lâm. Phía nam giáp xã Hải Hà. Phía bắc giáp xã Hải Yến.

Tách 21,6 hécta đất thuộc xã Hải Nhân; 18 hécta đất thuộc xã Bình Minh; 26,5 hécta đất thuộc xã Hải Hoà; 22,4 hécta đất thuộc xã Nguyên Bình để thành lập thị trấn huyện lỵ của huyện Tĩnh Gia, lấy tên là Thị trấn Tĩnh Gia.

Địa giới thị trấn Tĩnh Gia ở phía đông giáp xã Hải Hoà và xã Bình Minh. Phía tây giáp xã Nguyên Bình và xã Hải Nhân. Phía nam giáp xã Nguyên Bình. Phía bắc giáp xã Hải Nhân.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 163-HĐBT ngày 14/12/1984 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.959

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104