Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1628/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 chuyển giao chính thức cơ sở An Khánh cho Trung tâm Tài nguyên thực vật thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam tiếp nhận và quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1628/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 11/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1628/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO CHÍNH THỨC CƠ SỞ AN KHÁNH CHO TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN THỰC VẬT THUỘC VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số: 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số: 3568/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển giao và tiếp nhận nguyên trạng một số tổ chức trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam vào các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam tại Tờ trình số 548/KHNN-XDCB ngày 25/5/2007 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao chính thức cơ sở An Khánh bao gồm tài sản, đất đai, hồ sơ tài liệu liên quan thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam trước đây tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cho Trung tâm Tài nguyên thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tiếp nhận và quản lý.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tiến hành việc bàn giao chính thức cơ sở An Khánh cho Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật nêu tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành. Thời gian bàn giao và tiếp nhận xong trước ngày 31/7/2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế mục “b” khoản 5 Điều 1 Quyết định số: 3568/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VP+TCCB. 

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1628/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 chuyển giao chính thức cơ sở An Khánh cho Trung tâm Tài nguyên thực vật thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam tiếp nhận và quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.259
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251