Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 16/2005/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành: 26/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2005/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BẮC TRUNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ nghị định SÔL43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 09 / 2005 / QĐ-BTS ngày 07/3/2005 của Bộ trưởng Bộ thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I,
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cúủ Nuôi trồng thủy sản I và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản Bắc Trung Bộ (sau đây gọi tắt là Phân viện) là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I; có chức năng nghiên cửu, thực nghiệm, chuyển giao khoa học, công nghệ về giống và nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Tỉnh Thanh Hóa đến Tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Phân Viện có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

Phân viện có Tên giao dịch tiếng Anh: Aquaculture Research Sub-institute For North Central viết tắt là ( ARSINC ).

Phân viện có trụ sở đặt tại Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa lò, Tỉnh Nghệ An

Điều 2. Phân Viện có nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ nuôi trồng thủy sản dài hạn, hàng năm; tổ chức thực hiện sau khi được Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I phê duyệt;

2. Nghiên cứu nguồn lợi, đa dạng sinh học các vùng nuôi thủy sản các tỉnh Bắc Trung Bộ; đề xuất ph­ương hướng phát triển và các giải pháp quản lý nuôi trồng thủy sản phù hợp quy hoạch của ngành và địa ph­ương;

3. Nghiên cứu, điều tra đánh giá tình hình dịch bệnh và tác động môi trường đối với nuôi trồng thủy sản; đề xuất các giải pháp quản lý và kiểm soát môi trường dịch bệnh, đảm bảo cho phát triển nuôi trồng bền vững; quản lý các Trạm Quan trắc cảnh báo môi trường dịch bệnh;

4. Triển khai nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm, thử nghiệm về giống, thức ăn, nuôi trồng và môi trường nuôi; ứng dụng các công nghệ nuôi thủy sản phù hợp với các đối tượng nuôi;

5. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác thủy sản nội địa, công nghệ sau thu hoạch, nghiên cứu các vấn đề về kinh tế, xã hội thủy sản các tỉnh Bắc Trung Bộ;

6. Triển khai một số nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực dinh dưỡng, sinh lý, sinh hóa và sinh sản các đối tượng thủy sản đặc thù do Viện trưởng giao;

7. Triển khai các hoạt động khuyến ng­; tư vấn kỹ thuật, xây dựng dự án nuôi trồng, quy hoạch cho các địa ph­ương;

8. Xây dựng, triển khai các dự án hợp tác quốc tế, dự án hợp tác với cơ sở, địa ph­ương trong lĩnh vực nuôi trồng thủy san; .

9. Thực hiện hoạt động thông tin khoa học và công nghệ phục vụ các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; quản lý các hồ sơ khoa học, tư liệu của Phân

10. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Phân Viện và các đơn vị trực thuộc theo quy định của Pháp luật;

11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I giao.

Điều 3. CƠ cấu tổ chức

Phân Viện có 01 Phân viện trưởng và không quá 02 phó Phân viện trưởng.

Phân viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Thủy sản bổ nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I. Phó Phân viện trưởng do Viện trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Phân viện trưởng

CƠ cấu tổ chức của Phân viện gồm:

1. Phòng Hành chính tổng hợp;

2. Phòng nghiên cứu Công nghệ Giống thủy, hải sản (Bao gồm Trại giống Cửa Hội) ;

3. Phòng Nghiên cứu Công nghệ Nuôi thủy, hải sản (Bao gồm Trại nuôi nước lợ Cầu Bùng);

4. Phòng Nghiên cứu Quan trắc cảnh báo môi trường và bệnh thủy sản.

Điều 4. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Phân viện.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục Vụ, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý Nhà nước về thủy sản, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I và Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản Bắc Trung Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Việt Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2005/QĐ-BTS ngày 26/04/2005 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản Bắc Trung Bộ do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.176

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!