Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/2004/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Số hiệu: 16/2004/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 14/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2004/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊA CHÍNH PHÍA NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Nghiên cứu Địa chính, là cơ quan đại diện của Viện Nghiên cứu Địa chính tại các tỉnh phía Nam, có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ về quản lý đất đai và đo đạc - bản đồ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về quản lý đất đai, đo đạc - bản đồ của Phân viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Xây dựng, trình Viện trưởng các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ về quản lý đất đai, đo đạc - bản đồ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển về lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc - bản đồ theo phân công của Viện;

4. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, công trình sản xuất ứng dụng và chuyển giao công nghệ về quản lý đất đai, đo đạc - bản đồ theo phân công của Viện;

5. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc - bản đồ theo phân công của Viện;

6. Tham gia bồi dưỡng, đào tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý đất đai và công nghệ mới về đo đạc - bản đồ theo phân công của Viện;

7. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hợp tác quốc tế về quản lý đất đai và đo đạc - bản đồ theo kế hoạch được giao;

8. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản thuộc Phân viện theo quy định của pháp luật và Viện Nghiên cứu Địa chính;

9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía Nam có Phân viện trưởng và một số Phó Phân viện trưởng.

Phân viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chính về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phân viện; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Phân viện; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phân viện.

Phó Phân viện trưởng chịu trách nhiệm trước Phân viện trưởng về nhiệm vụ công tác được phân công.

b) Các đơn vị trực thuộc Phân viện:

1. Phòng Hành chính Tổng hợp;

2. Phòng Khoa học – Công nghệ;

3. Trung tâm Công nghệ Địa chính.

c) Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía Nam có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định hiện hành.

d) Trụ sở của Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía Nam đóng tại số 30 đường 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mai Ái Trực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2004/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.334

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102