Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1595/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 09/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1595/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-LĐTBXH ngày 11/12/2006 về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ kết luận cuộc họp Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 07/12/2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng như sau:

1. Bộ trưởng:

- Chỉ đạo chung các lĩnh vực công tác của Bộ.

- Chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược; quy hoạch; kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm; các chương trình mục tiêu quốc gia; các công trình, dự án quan trọng về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Quyết định các vấn đề về chiến lược; quy hoạch; kế hoạch; các chương trình; các công trình, dự án và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác của Bộ trưởng theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Trong trường hợp cụ thể, Bộ trưởng giao cho các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng giải quyết các vấn đề nêu trên.

2. Thứ trưởng thường trực Nguyễn Thanh Hòa:

- Chỉ đạo lĩnh vực việc làm; xuất khẩu lao động; hợp tác quốc tế; bình đẳng giới và theo dõi hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức; Chủ tịch Hội đồng lương, nâng ngạch công chức, viên chức của Bộ.

- Phụ trách các đơn vị: Cục Việc làm và các đơn vị thuộc Cục; Cục Quản lý lao động nước ngoài và các Ban Quản lý lao động ở nước ngoài; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Bình đẳng giới; Trung tâm Lao động ngoài nước; 02 Công ty xuất khẩu lao động thuộc Bộ.

- Theo dõi các tỉnh: An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

3. Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh:

- Chỉ đạo lĩnh vực chính sách người có công; công tác thanh tra; an toàn lao động; chỉnh hình và phục hồi chức năng và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ.

- Phụ trách các đơn vị: Cục Người có công và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục; Thanh tra Bộ; Cục An toàn lao động; các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn; Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng và các cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc Bộ; Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam (VBMAC).

- Theo dõi các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

4. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi:

- Chỉ đạo lĩnh vực đào tạo, dạy nghề; xuất bản và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ.

- Phụ trách các đơn vị: Tổng cục Dạy nghề và các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Nhà xuất bản Lao động - Xã hội; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

- Theo dõi các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.

5. Thứ trưởng Phạm Minh Huân:

- Chỉ đạo lĩnh vực lao động - tiền lương; bảo hiểm xã hội; pháp chế; quan hệ lao động.

- Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác cải cách hành chính.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Lao động - Tiền lương; Vụ Bảo hiểm xã hội; Vụ Pháp chế; Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

- Theo dõi các tỉnh: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận.

6. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm:

- Chỉ đạo lĩnh vực bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; công tác văn phòng; báo chí và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Bộ.

- Phụ trách các đơn vị: Cục Bảo trợ xã hội; Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Bộ; Văn phòng Bộ; Báo Lao động - Xã hội; Tạp chí Lao động - Xã hội; Tạp chí Gia đình và Trẻ em.

- Theo dõi các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

7. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp:

- Chỉ đạo lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nghiên cứu khoa học; công tác thông tin và theo dõi hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ.

- Chủ tịch Làng trẻ em SOS Việt Nam.

- Phụ trách các đơn vị: Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các đơn vị trực thuộc Cục; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Viện Khoa học Lao động và Xã hội; Trường Đại học Lao động - Xã hội; Trung tâm Thông tin.

- Theo dõi các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đã Nẵng, Quảng Nam.

Điều 2. Đối với các chương trình hợp tác quốc tế, các dự án, các tổ chức liên ngành thuộc lĩnh vực nào, do Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đó theo dõi, tham gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;
- Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1595/QĐ-LĐTBXH ngày 09/12/2010 về phân công công tác của Bộ trưởng và Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.430

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!