Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1594/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 25/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1594/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Theo Thông báo số 62/TB-VP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố về nội dung kết luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp kế hoạch triển khai các công tác lớn về quy hoạch trong năm 2003 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc tại Công văn số 1082/QHKT-TH ngày 01 tháng 4 năm 2003 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 30/TCCQ ngày 14 tháng 4 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng thành phố đến năm 2010, gồm các thành viên có tên sau đây :

1- Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban ;

2- Ông An Dũng, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Phó Trưởng ban ;

3- Ông Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố, ủy viên ;

4- Ông Võ Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên ;

5- Ông Võ Văn Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, ủy viên ;

6- Ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, ủy viên ;

7- Ông Trần Quang Phượng, Phó Giám đốc Sở Giao thông công chánh, ủy viên;

8- Ông Ngô Hoàng Minh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Quản lý các Khu chế xuất-Khu công nghiệp thành phố, ủy viên ;

9- Ông Phan Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, ủy viên ;

10- Ông Phạm Thuyết, Phó Giám đốc thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy viên ;

Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đặt tại Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

Ban chỉ đạo có Tổ chuyên viên giúp việc được cử từ các cơ quan là thành viên của Ban chỉ đạo, thông qua Trưởng Ban chỉ đạo quyết định.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ :

2.1- Chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan nghiên cứu đề cương thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng của thành phố đến năm 2010 báo cáo ủy ban nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt.

2.2- Chỉ đạo các sở-ngành, ủy ban nhân dân các quận-huyện có liên quan thực hiện công tác điều chỉnh cục bộ, có bổ sung so với nội dung đề án quy hoạch chung của thành phố đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 7 năm 1998 và Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

2.3- Đảm bảo thực hiện chỉ đạo hoàn chỉnh các nội dung yêu cầu, tổ chức bảo vệ đề án nghiên cứu thông qua cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2003.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Viện trưởng Viện Kinh tế, Trưởng Ban quản lý các Khu chế xuất-Khu công nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận-huyện, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Trưởng Ban và các thành viên Ban chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng thành phố đến năm 2010 có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận:

- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ {để báo cáo)
- Bộ Xây dựng {để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực ủy ban nhân dân TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy
- Công an thành phố (PC.13)
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (ĐT-Tr)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 

Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1594/2003/QĐ-UB ngày 25/04/2003 về thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng thành phố đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.841

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!