Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1592 TCHQ/QĐ-VP năm 2003 thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1592TCHQ/QĐ-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 09/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1592 TCHQ/QĐ-VP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NGÀNH HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Nghị định 56/1998/CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thửơng của Chính phủ, các bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng huân chương lao động;
Căn cứ Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung nhiệm vụ và các thành viên Hội đồng Thi đua - khen thửơng các cấp;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành hải quan:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Hải quan, gồm các ông (bà):

1. Chủ tịch hội đồng: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, phụ trách Văn phòng

3. Các ủy viên Hội đồng:

- Chánh văn phòng Tổng cục (Uỷ viên thừơng trực)

- Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (uỷ viên thường trực)

- Chánh Thanh tra tổng cục

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính

- Phó Văn phòng, phụ trách công tác Thi đua Tuyên truyền (uỷ viên thư ký)

- Uỷ viên chuyên trách Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Hải quan

Điều 2: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Hải quan làm việc theo chế độ tập thể và theo quy chế được thông qua.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 17/QĐ-TCCB ngày 17/01/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 4: Các thành viên của hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Hải quan có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị trong ngành hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1592 TCHQ/QĐ-VP năm 2003 thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.296

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116