Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1590/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh sách quy hoạch lãnh đạo, quản lý do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 1590/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 04/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1590/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND , ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1050/SNV-TCBC&TCPCP ngày 22/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh.

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đối chiếu với tiêu chuẩn các chức danh theo quy hoạch, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; định kỳ hàng năm rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH SÁCH

BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NĂM 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Dân tộc

Ngày tháng năm vào Đảng

Trình độ chuyên môn (Trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ)

LLCT

Ngoại ngữ

Tin học

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Chức danh quy hoạch

Ghi chú

Nam

Nữ

Vào đảng

Chính thức

Trung cấp, cao đẳng, đại học

Thạc sỹ, tiến sỹ

Chính quy

Tại chc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I

Giám đốc Quỹ

1

Đặng Xuân Chiến

1966

 

Yên Dũng, Bắc Giang

Kinh

2010

2011

 

ĐH Thương mại

 

TC

Anh B

B

Phó Giám đốc Quỹ ĐTPT

Giám đốc Quỹ ĐTPT

 

II

Phó Giám đốc Quỹ

1

Nguyễn Ngọc Tú

1986

 

Lạng Giang, Bắc Giang

Kinh

2015

2016

ĐH Kinh tế quốc dân

 

Th. sỹ Kinh tế

SC

Anh B

B

Chuyên viên

Phó GĐ Quỹ ĐTPT

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1590/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh sách quy hoạch lãnh đạo, quản lý do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.708

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14