Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 159-TTg năm 1994 về việc thành lập thêm một số đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 159-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 06/04/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÊM MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 50-CP ngày 8-6-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ý kiến của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.  Bộ máy giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được quy định tại Quyết định Chính phủ được quy định tại Quyết định số 212-TTg ngày 31-12-1992, nay có thêm các đơn vị sau đây:

- Vụ Dầu khí, thành lập trên cơ sở tổ chuyên viên về dầu khí thuộc Vụ Kinh tế chuyên ngành;

- Vụ Kiểm tra việc thi hành các quyết định của Chính phủ;

- Vụ Thông tin báo chí;

- Vụ Quan hệ với Quốc hội và theo dõi hoạt động Hội đồng Nhân dân.

Nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của các vụ nói trên do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định.

Điều 2.  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 159-TTg

Hanoi, April 6, 1994

 

DECREE

ON ESTABLISHMENT OF A ADDITIONAL UNITS UNDER THE GOVERNMENT OFFICE

- Pursuant to the Law on Organization by the Government dated September 30, 1992 ;
- Pursuant to Decree No.50/CP dated 8 June 1993 of the Government on the duties and powers of the Government's Office ;
- In consideration of the proposal of the Minister and Director of the Government's Office and the opinions of the Minister and Head Chairmen of the Government's Committee on Organization and Personnel,

DECREES

Article 1. The apparatus to assist the Minister and Director of the Government's Office as stipulated in Decision No.212-TTg dated 31 December 1992 is now added with the following units :

- The Oil and Gas Department established from the team of oil and gas experts working under the Department of Sectarial Economy ;

- The Department for Monitoring the Implementation of Government's Decisions ;

- The Information-Press Department ;

- The Department for Relations with the National Assembly and Monitoring the People's Councils' Activities.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 159-TTg năm 1994 về việc thành lập thêm một số đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214