Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1560/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 1560/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1560/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 04 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHO UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa;

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8.năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 180/TTr- SGTVT ngày 26 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quản lý, cấp phép hoạt động các bến khách ngang sông trên các sông, kênh do huyện, thành phố quản lý và các bến có phương tiện hoạt động tại bến thuộc diện đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm (kể cả phương tiện thô sơ) thuộc địa giới hành chính địa phương.

Riêng các bến khách ngang sông có chở ôtô và bến khách ngang sông giữa tỉnh Bến Tre với tỉnh lân cận thì Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố xem xét, đề xuất Sở Giao thông vận tải cấp phép.

Điều 2. Trách nhiệm Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

1. Tổ chức thực hiện việc cấp phép hoạt động; quản lý, đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động có thời hạn bến khách ngang sông quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định này đối với hoạt động của bến khách ngang sông thuộc phạm vi trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

3. Lập danh bạ bến khách ngang sông thuộc thẩm quyền quản lý; định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo Sở Giao thông vận tải.

4. Xây dựng phương án tổ chức quản lý bến khách ngang sông và hướng dẫn, kiểm tra bộ phận quản lý giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn.

5. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định hoạt động, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông trên các tuyến sông, kênh trên địa bàn.

Điều 3. Trách nhiệm Sở Giao thông vận tải

1. Hướng dẫn, theo dõi kiểm tra Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trong việc cấp giấy phép và tổ chức quản lý đảm bảo an toàn trong hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn.

2. Phối hợp và thống nhất với Sở Giao thông vận tải tỉnh liên quan trong việc cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông nằm trên sông, kênh là địa giới hành chính giữa hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Tổ chức thực hiện việc cấp phép hoạt động; quản lý, đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động có thời hạn bến khách ngang sông có chở ôtô và bến khách ngang sông giữa tỉnh Bến Tre với tỉnh lân cận.

4. Lập danh bạ bến khách ngang sông thuộc thẩm quyền quản lý; định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam để tổng hợp, theo dõi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1560/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.806
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89