Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 156/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Ban Soạn thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành xây dựng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 156/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 21/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020, TẦM NHÌN 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000 và Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 /10/ 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 / 2/ 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ nhiệm vụ KHCN năm 2011 đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt kèm theo Quyết định số 195/QĐ-BXD ngày 22/2/2011 về việc xây dựng “ Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn 2010-2020”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Thư ký và các cố vấn tham gia xây dựng “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành xây dựng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030” gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ban Soạn thảo:

- TS. Nguyễn Thanh Nghị - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Ban;

- TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Phó Trưởng Ban;

- PGS. TS. Cao Duy Tiến - Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Phó trưởng Ban;

- TS. Lương Đức Long - Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Thành viên;

- PGS.TS. Nguyễn Bá Kế - Hội Địa kỹ thuật và nền móng, Thành viên;

- TS. Trịnh Việt Cường - Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Thành viên;

- GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng - Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt nam, Thành viên;

- GS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Hội Môi trường Đô thị, Khu công nghiệp Việt nam, Thành viên;

- TS. Nguyễn Như Hà - Chủ tịch Công ty Nước và Môi trường Việt nam, Thành viên;

- TS. KTS Lê Thị Bích Thuận - Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn, Thành viên;

- GS.TS. Phạm Văn Hội - Hội Kết cấu và Công nghệ XD, Thành viên;

- GS.TS. Phan Quang Minh - Chủ nhiệm Khoa Xây dựng Trường Đại học Xây dựng, Thành viên;

- KS. Đoàn Châu Phong - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VINACONEX, Thành viên;

- KS. Nguyễn Văn Thụ - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí xây dựng Việt Nam, Thành viên;

- ThS Nguyễn Đăng Cấn - Chủ tịch Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt nam, Thành viên;

- TS. Nguyễn Nhật Quang - Chủ tịch Hội Tin học xây dựng, Thành viên

2. Tổ thư ký:

- TS. Trần Hữu Hà - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Tổ trưởng;

- TS. Vũ Thị Ngọc Vân - TP KH-KT Viện KHCN XD, Tổ phó;

- Các chuyên viên của Viện KHCN XD, Vụ KHCN&MT,Thành viên;

3. Danh sách các cố vấn của Ban soạn thảo

- GS.TS Nguyễn Mạnh Kiểm, Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt nam;

- GS.TSKH Nguyễn Văn Liên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt nam;

- TS. Trần Văn Huynh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt nam.

Điều 2. Ban Soạn thảo chịu trách nhiệm phân công, chỉ đạo xây dựng “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành xây dựng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030” đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu và phù hợp với Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2020. Tổ Thư ký chịu trách nhiệm giúp việc Ban Soạn thảo theo sự phân công của Trưởng ban Ban Soạn thảo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 156/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Ban Soạn thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành xây dựng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.594

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58