Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2012 về kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1550/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 16/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1550/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Công văn số 4598/LĐTBXH-BĐG ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1855/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 5139/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND Thành phố về việc phân công công tác của các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 464/SNV-QLSN ngày 03 tháng 4 năm 2012 về việc Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban.

2. Ông Lê Tuấn Hữu, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội - Phó Trưởng ban thường trực.

3. Bà Nguyễn Minh Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội - Phó Trưởng ban.

4. Ông Nguyễn Ngọc Việt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội - Phó Trưởng ban.

5. Bà Nguyễn Thị Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - Ủy viên.

6. Ông Dương Kỳ Lân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - Ủy viên.

8. Ông Hà Văn Quế, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội - Ủy viên.

9. Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội - Ủy viên.

11. Bà Lê Thị Tân Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Ủy viên.

12. Bà Trương Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội - Ủy viên.

13. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội - Ủy viên.

14. Ông Trần Long Xuyên, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - Ủy viên.

15. Ông Đỗ Ngọc Khải, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội - Ủy viên.

16. Ông Đỗ Đình Hồng, Phó Văn phòng UBND thành phố Hà Nội - Ủy viên.

17. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội - Ủy viên.

18. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Ủy viên.

19. Bà Dương Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội - Ủy viên.

20. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội - Ủy viên.

21. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội - Ủy viên.

Tổ thư ký giúp việc:

1. Bà Trần Thị Lưu, Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổ trưởng.

2. Bà Phạm Thị Thu Huyền, Phó phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội - Tổ viên.

3. Bà Phạm Phương Ly, Phó Văn phòng Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội - Tổ viên.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Chuyên viên Phòng tổng hợp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổ viên.

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở, ban, ngành có liên quan và các ông, bà có tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT thành ủy Hà Nội;
- TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
- Các đ/c PCTUBNDTP;
- Đ/c CVP, PCVP UBNDTP;
- Lưu: VT, TH, VX, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2012 về kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.016

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253