Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 155/1998/QĐ-TTg về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 155/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/08/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 155/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 06 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ gồm có:

1. Vụ Tổng hợp

2. Vụ Kinh tế tổng hợp

3. Vụ Công nghiệp

4. Vụ Dầu khí

5. Vụ Nông nghiệp

6. Vụ Địa phương I

7. Vụ Địa phương II

8. Vụ Quan hệ quốc tế

9. Vụ Các tổ chức kinh tế quốc tế

10. Vụ Pháp chế

11. Vụ Nội chính

12. Vụ Kiểm tra quyết định

13. Vụ I

14. Vụ II

15. Vụ Quan hệ quốc hội và Hội đồng nhân dân

16. Vụ Tổ chức Cán bộ

17. Vụ Khoa giáo

18. Vụ Văn xã

19. Vụ Cải cách hành chính

20. Vụ Hành chính

21. Trung tâm Thông tin và Báo chí

22. Trung tâm Tin học

23. Cục Quản trị I

24. Cục Hành chính - Quản trị II (tại thành phố Hồ Chí Minh)

25. Phòng Tài vụ.

Ngoài cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng Chính phủ, còn có các Ban, các Tổ nghiên cứu làm nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ đặt bên cạnh Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và trực tiếp giao nhiệm vụ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định cụ thể nhiệm vụ, biên chế và quan hệ công tác của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Mỗi Vụ do một Vụ trưởng, Cục do một Cục trưởng, Trung tâm do một Giám đốc Trung tâm, Phòng do một Trưởng phòng phụ trách. Giúp việc Vụ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng có một số Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm và Phó trưởng phòng.

Các chức vụ nói trên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định số 212/TTg ngày 31 tháng 12 năm 1992, số 159/TTg ngày 06 tháng 4 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thường vụ Bộ Chính trị,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các cục, vụ,
đơn vị trực thuộc,
- Công báo,
- Lưu : TCCB (2b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Phan Văn Khải

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No.155/1998/QD-TTg

Hanoi, August 28, 1998

 

DECISION

ON THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE GOVERNMENT OFFICE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.50/CP of August 6, 1993 of the Government on the tasks and powers of the Government Office;
At the proposals of the Minister-Director of the Government Office and the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- The organizational structure of the Government Office is composed of:

1. The Department for General Affairs

2. The Department for General Economy

3. The Department for Industry
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 155/1998/QĐ-TTg về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.987

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182