Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 19/02/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 15-HĐBT NGÀY 19-2-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN AN NHƠN, AN LÃO, BÌNH SƠN, HOÀI NHƠN, PHÙ MỸ VÀ TÂY SƠN THUỘC TỈNH NGHĨA BÌNH 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghĩa Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện An Nhơn, An Lão, Bình Sơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ và Tây Sơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình như sau:

A. Huyện An Nhơn:

- Thành lập xã Nhơn Tân trên cơ sở sáp nhập 1.581,5 hécta đất với 1.621 nhân khẩu của xã Nhơn Thọ và 1.400,8 hécta với 2.908 nhân khẩu của xã Nhơn Lộc.

- Xã Nhơn Tân có diện tích tự nhiên 2.982,3 hécta với 4.529 nhân khẩu.

Địa giới xã Nhơn Tân ở phía Đông giáp xã Nhơn Thọ; phía Tây giáp huyện Tây Sơn; phía Nam giáp huyện Vân Canh; phía Bắc giáp xã Nhơn Lộc.

- Sau khi điều chỉnh, xã Nhơn Thọ có diện tích tự nhiên 2.557,2 hécta với 6.266 nhân khẩu, xã Nhơn Lộc có diện tích tự nhiên 2.002,7 hécta với 6.987 nhân khẩu.

B. Huyện An Lão:

1. Chia xã An Hoà thành hai xã lấy tên là xã An Hoà và xã An Tân:

- Xã An Hoà có diện tích tự nhiên 3.500 hécta với 9.000 nhân khẩu.

Địa giới xã An Hoà ở phía Đông giáp huyện Hoài Nhơn; phía Tây giáp xã An Quang; phía Nam giáp huyện Hoài Ân; phía Bắc giáp xã An Tân.

- Xã An Tân có diện tích tự nhiên 2100 hécta với 4.637 nhân khẩu.

Địa giới xã An Tân ở phía Đông giáp xã An Hưng và huyện Hoài Nhơn; phía Tây giáp xã An Quang; phía Nam giáp huyện Hoài Ân; phía Bắc giáp xã An Trung.

2.Chia xã An Quang thành hai xã lấy tên là xã An Quang và xã An Nghĩa:

- Xã An Quang có diện tích tự nhiên 3.850 hécta với 824 nhân khẩu.

Địa giới xã An Quang ở phía Đông giáp xã An Hoà; phía Tây giáp xã An Toàn; phía Nam giáp xã An Nghĩa; phía Bắc giáp xã An Trung.

- Xã An Nghĩa có diện tích tự nhiên 4.570 hécta với 336 nhân khẩu.

Địa giới xã An Nghĩa ở phía Đông và phía Nam giáp huyện Hoài Ân; phía Tây giáp xã An Toàn; phía Bắc giáp xã An Trung.

C. Huyện Bình Sơn

- Thành lập thị trấn Châu Ô (thị trấn huyện lỵ huyện Bình Sơn) trên cơ sở sáp nhập 56,5 hécta đất với 628 nhân khẩu của xã Bình Long; 60,7 hécta đất với 3.477 nhân khẩu của xã Bình Thới; 35 hécta đất với 930 nhân khẩu của xã Bình Trung và 1.286 nhân khẩu là cán bộ công nhân viên của các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện đóng tại thị trấn.

- Thị trấn Châu Ô có diện tích tự nhiên 152,2 hécta với 6.375 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Châu Ô ở phía Đông giáp xã Bình Trung; phía Tây và phía Nam giáp xã Bình Long; phía Bắc giáp sông Chùa.

- Sau khi điều chỉnh, xã Bình Long có diện tích tự nhiên 1.429,8 hécta với 4.786 nhân khẩu, xã Bình Thới có diện tích tự nhiên 561,4 hécta với 3.333 nhân khẩu, xã Bình Trung có diện tích tự nhiên 1.473,5 hécta với 8.066 nhân khẩu.

D. Huyện Hoài Nhơn

- Chia xã Bồng Sơn thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Hoài Tiến và thị trấn Bồng Sơn (thị trấn huyện lỵ huyện Hoài Nhơn).

- Xã Hoài Tiến có diện tích tự nhiên 1.925,4 hécta với 6.516 nhân khẩu.

Địa giới xã Hoài Tiến ở phía Đông giáp thị trấn Bồng Sơn; phía Tây giáp huyện Hoài Ân; phía Nam giáp sông Lại Giang; phía Bắc giáp xã Hoài Tân.

- Thị trấn Bồng Sơn có diện tích tự nhiên 517,8 hécta với 8.975 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Bồng Sơn ở phía Đông giáp xã Hoài Xuân; phía Tây giáp xã Hoài Tiến; phía Nam giáp xã Hoài Đức; phía Bắc giáp xã Hoài Tân.

Đ. Huyện Phù Mỹ

Chia xã Mỹ Đức thành hai xã lấy tên là xã Mỹ Đức và xã Mỹ Châu:

- Xã Mỹ Đức có diện tích tự nhiên 2.680,51 hécta với 6.077 nhân khẩu.

Địa giới xã Mỹ Đức ở phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp xã Mỹ Châu; phía Nam giáp xã Mỹ Thắng; phía Bắc giáp huyện Hoài Nhơn.

- Xã Mỹ Châu có diện tích tự nhiên 3.991,27 hécta với 6.895 nhân khẩu.

Địa giới xã Mỹ Châu ở phía Đông giáp xã Mỹ Thắng; phía Tây giáp huyện Hoài Ân; phía Nam giáp xã Mỹ Lộc và xã Mỹ Lợi; phía Bắc giáp huyện Hoài Nhơn.

E. Huyện Tây Sơn

- Chia xã Bình Hiệp thành hai xã lấy tên là xã Bình Tân và xã Bình Thuận.

- Xã Bình Tân có diện tích tự nhiên 7.100 hécta với 5.586 nhân khẩu.

Địa giới xã Bình Tân ở phía Đông giáp xã Bình Thuận và huyện Phù Cát; phía Tây giáp xã Bình Giang và xã Bình Thành; phía Nam giáp xã Bình Hoà; phía Bắc giáp xã Vĩnh Hoà.

- Xã Bình Thuận có diện tích tự nhiên 5.400 hécta với 7.094 nhân khẩu.

Địa giới xã Bình Thuận ở phía Đông và phía Bắc giáp huyện Phù Cát; phía Tây giáp xã Bình Tân; phía Nam giáp xã Bình An.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghĩa Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15-HĐBT ngày 19/02/1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện An Nhơn, An Lão, Hoài Nhơn, Phú Mỹ và Tây Sơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.951

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!