Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1486/2004/QĐ-BCA(A11) Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 20/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1486/2004/QĐ-BCA(A11)

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA NGÀNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm2 002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Xây dựng gồm những tin trong phạm vi sau:

1. Đề án xây dựng quy hoạch vùng, khu kinh tế đặc thù,các cửa khẩu biên giới chưa công bố;

2. Số liệu, bản đồ về các công trình ngầm đô thị trọng điểm do ngành Xây dựng lập, quản lý chưa công bố hoặc không công bố;

3. Nội dung chuẩn bị đàm phán, văn bản đàm phán và kết quả các cuộc đàm phán, ký kết về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng với nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế mà hai bênthoả thuận chưa công bố hoặc không công bố;

4. Hồ sơ, tài liệu về quá trình tổ chức đấu thầu các công trình xây dựng đang trong giai đoạn đấu thầu;

5. Tài liệu, số liệu thống kê về kế hoạch dự bị động viên của nhà nước đối với ngành Xây dựng.

6. Hồ sơ, tài liệu thanh tra, kiểm tra, kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư kiếu nại, tố cáo trong ngành Xây dựng chưa công bố;

7. Hồ sơ nhân sự cán bộ ngành Xây dựng từ cấp vụ trưởng và tương đương trở lên;

8. Tài liệu thiết kế, thông bố kỹ thuật và các quy định, quy ước đảm bảo an ninh mạng máy tính nội bộ ngành Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng và Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiẻm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 
Lê Hồng Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1486/2004/QĐ-BCA (A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.746

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!