Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1458/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1458/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG PHAN QUÝ KỲ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM NGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đơn xin nghỉ chế độ hưu trí trước tuổi quy định vì lý do sức khoẻ của ông Phan Quý Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp tại văn bản số 5895/BCN-TCCB ngày 24 tháng 10 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 3902/TTr-BNV ngày 01 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Phan Quý Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 15 tháng 12 năm 2006.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam và ông Phan Quý Kỳ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Ban: Tổ chức TW, Kinh tế TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ CN, ĐMDN, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn DũngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1458/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 về việc ông Phan Quý Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.946

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!