Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 145/1999/QĐ-UBDTMN về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Tư liệu trực thuộc Uỷ ban Dân tộc và Miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Số hiệu: 145/1999/QĐ-UBDTMN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc và Miền núi Người ký: Hoàng Đức Nghi
Ngày ban hành: 09/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 145/1999/QĐ-UBDTMN

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU TRỰC THUỘC UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;
- Căn cứ Nghị định số 59/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi;
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin và Tư liệu trực thuộc Uỷ ban Dân tộc và Miền núi. Trung tâm có chức năng thu thập, xử lý, cung cấp tin, tư liệu về dân tộc và miền núi; trong đó có ứng dụng công nghệ tin học phục vụ các hoạt động của Uỷ ban; cơ quan của Đảng, Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các địa phương và cá nhân có nhu cầu.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có trụ sở và có con dấu riêng.

Điều 2. Chuyển Trung tâm Thông tin, Phòng Tuyên truyền thuộc Văn phòng Uỷ ban thành các bộ phận chức năng của Trung tâm Thông tin và Tư liệu.

Điều 3. Trung tâm Thông tin và Tư liệu có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn về công tác thông tin và tư liệu trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

2. Xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu về dân tộc và miền núi; bảo đảm cung cấp tin, tư liệu kịp thời, chính xác phục vụ yêu cầu của lãnh đạo Uỷ ban và nhu cầu nghiên cứu của các tổ chức thuộc hệ thống của Uỷ ban.

3. Xây dựng hệ thống tra cứu tin thích hợp, từng bước thực hiện tin học hoá và hiện đại hoá hoạt động thông tin và tư liệu.

4. Tuyên truyền về hoạt động của công tác dân tộc và miền núi theo kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt. Xây dựng hệ thống các ấn phẩm thông tin về dân tộc và miền núi.

5. Quản lý, vận hành mạng máy vi tính nội bộ Uỷ ban; duy trì và mở rộng mạng khác có liên quan; được phép tiếp nhận các hỗ trợ công nghệ thông tin phục vụ công tác thông tin và tư liệu của Uỷ ban; được quyền tham gia các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin trong nước và ngoài nước.

6. Quản lý đội ngũ công chức, viên chức; quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Trung tâm Thông tin và Tư liệu do Giám đốc Trung tâm lãnh đạo. Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

- Biên chế của Trung tâm Thông tin và Tư liệu được phân bổ trong tổng biên chế chung của Uỷ ban.

Điều 5. Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư liệu có trách nhiệm xây dựng tổ chức bộ máy, qui chế hoạt động của Trung tâm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 7. Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban và Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư liệu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
ỦY BAN DÂN TỘC
Hoàng Đức Nghi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 145/1999/QĐ-UBDTMN về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Tư liệu trực thuộc Uỷ ban Dân tộc và Miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.376
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102