Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1440/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1440/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THIẾU TƯỚNG AN NINH NHÂN DÂN TRỊNH XUÂN THU, PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC AN NINH, BỘ CÔNG AN THÔI CHỈ HUY, QUẢN LÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công an tại văn bản số 108/ĐUCATW ngày 25 tháng 9 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 3629/BC-BNV ngày 04 tháng 10 năm 2006;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 831/CVNS/BTCTW ngày 25 tháng 10 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thiếu tướng An ninh nhân dân Trịnh Xuân Thu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý để làm công tác đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI, sau đó nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng An ninh nhân dân Trịnh Xuân Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Ban: Tổ chức TW, Nội chính TW;
- Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ;
 các Vụ NC, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn DũngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1440/QĐ-TTg ngày 03/11/2006 về việc thiếu tướng An ninh nhân dân Trịnh Xuân Thu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an thôi chỉ huy, quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.552

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!