Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1400/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 30/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1400/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số: 16/2006/QĐ-BYT ngày 17/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông báo số: 749-TB/TU ngày 26/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thành lập Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 948/TTr-SNV ngày 02/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn, với nội dung như sau:

1. Tên gọi, trụ sở

a) Tên gọi: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn.

b) Trụ sở: Đặt tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (trước mắt đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động

a) Vị trí: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự quản lý của Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế và Viện Giám định Y khoa Trung ương.

b) Chức năng: Là cơ quan thường trực về giám định y khoa của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác giám định y khoa; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động giám định y khoa trên địa bàn.

c) Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa của tỉnh trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

- Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định thương tật, khám giám định tai nạn lao động, khám giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Khám phúc quyết khi có khiếu nại hoặc yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, người lao động theo phân cấp.

- Khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ và hướng dẫn người lao động chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng (nếu có đủ điều kiện theo quy định).

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giám định y khoa.

- Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định y khoa.

- Thực hiện công tác quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, nghiệp vụ giám định y khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

d) Nguyên tắc hoạt động: Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về giám định y khoa theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chức năng, nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán;

- Phòng Khám giám định.

4. Biên chế

Biên chế của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh là biên chế sự nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm cho Sở Y tế (trong năm 2013, sử dụng số biên chế đã giao cho Phòng Giám định Y khoa là 08 biên chế).

5. Cơ sở vật chất

Trước mắt, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của Phòng Giám định Y khoa, khi cần thiết sẽ sử dụng các thiết bị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phục vụ cho công việc chuyên môn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.679
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.51.17