Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 138/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 138/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 20/2001/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư";
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 9256/TCCB ngày 30 tháng 8 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước với các thành phần được quy định cụ thể tại danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước có nhiệm vụ :

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và thực hiện việc xét, công nhận và tước bỏ các chức danh giáo sư, phó giáo sư. theo quy định tại Nghị định số 20/2001/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư.

2. Đề xuất các chế độ chính sách đối với những người được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư và đối với những người được bổ nhiệm vào ngạch giáo sư, ngạch phó giáo sư.

Điều 3. Nhiệm kỳ công tác của Hội đồng là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định thành lập.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước,
- Các thành viên của Hội đồng
chức danh giáo sư nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ,
Cục, các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KG (4b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Phan Văn Khải

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 138/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ) 

1.

GS.TSKH Phạm Minh Hạc (Ban Khoa giáo Trung ương) : Chủ tịch Hội đồng.

2.

GS.TSKH Trần Văn Nhung (Bộ Giáo dục và Đào tạo) : Phó Chủ tịch Hội đồng.

3.

GS.TSKH Đỗ Trần Cát (nguyên Tổng thư ký Hội đồng Học hàm nhà nước) : Tổng thư ký Hội đồng.

4.

GS.TS Nguyễn Xuân Bảo (Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội) : ủy viên Hội đồng.

5.

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn (Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia) : ủy viên Hội đồng.

6.

GS.TSKH Cù Xuân Dần (Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội) : ủy viên Hội đồng.

7.

GS.TS Nguyễn Xuân Đào (Viện Khoa học công nghệ Giao thông - Vận tải) : ủy viên Hội đồng.

8.

GS.TSKH Nguyễn Văn Đạo (Đại học Quốc gia Hà Nội) : ủy viên Hội đồng.

9.

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) : ủy viên Hội đồng.

10.

GS.TS Nguyễn Đình Hối (Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh) : ủy viên Hội đồng.

11.

GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) : ủy viên Hội đồng.

12.

GS.TS Nguyễn Thanh Hùng (Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội) : ủy viên Hội đồng.

13.

GS.TS Nguyễn Đình Hương (Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội) : ủy viên Hội đồng.

14.

GS.TS Phạm Thanh Kỳ (Trường Đại học Dược Hà Nội) : ủy viên Hội đồng.

15.

GS.TSKH Nguyễn Tài Lương (Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia) : ủy viên Hội đồng.

16.

GS Vũ Dương Ninh (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) : ủy viên Hội đồng.

17.

GS.TS Lê Chí Quế (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) : ủy viên Hội đồng.

18.

GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh (Viện Điện tử - Tin học - Tự động hoá) : ủy viên Hội đồng.

19.

GS.TSKH Nguyễn Văn Thái (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) : ủy viên Hội đồng.

20.

GS.TSKH Nguyễn Thị Kim Thoa (Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia) : ủy viên Hội đồng

21.

GS.TSKH Ngô Thị Thuận (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) : ủy viên Hội đồng.

22.

GS.TSKH Lưu Trần Tiêu (Bộ Văn hoá - Thông tin) : ủy viên Hội đồng.

23.

GS.TS Đỗ Trình (Viện Chiến lược quân sự) : ủy viên Hội đồng.

24.

GS.TS Võ Tòng Xuân (Trường Đại học An Giang) : ủy viên Hội đồng.

25.

GS.TSKH Trần Đức Vân (Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia) : ủy viên Hội đồng.

26.

GS.TSKH Trương Minh Vệ (Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) : ủy viên Hội đồng.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 138/2001/QĐ-TTg ngày 19/09/2001 về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.497

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.173