Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa giới hành chính tại Quyết định 2217/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1379/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 04/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1379/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ, RANH GIỚI, MỐC GIỚI, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2217/QĐ-UBND NGÀY 19/5/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 765/TTr-STNMT-KHTH ngày 13 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa giới hành chính khu đất ký hiệu TH2 tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của UBND Thành phố như sau:

“Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất ký hiệu TH2 trên bản đồ quy hoạch đất đai, tỷ lệ 1:500 (bản QH-05) do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thiết kế, hoàn thành tháng 6/2001, được Kiến trúc sư trưởng Thành phố xác nhận ngày 09/01/2002 và tại biên bản bàn giao mốc giới của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 24/11/2005; trong tổng diện tích 8.794m2 đất có:

- 8.747m2 được giới hạn bởi các điểm TH7 đến TH10, 81, TH11 đến TH25, 82, 83, TH27 đến TH30, 87; thuộc địa giới hành chính phường Dịch Vọng;

- 47m2 được giới hạn bởi các điểm 83, 82, TH26 thuộc địa giới hành chính phường Yên Hòa;”

2. Bổ sung địa giới hành chính: “phường Yên Hòa” tại trích yếu, Điều 3 - Trách nhiệm các ngành, các cấp và bổ sung Chủ tịch UBND phường Yên Hòa tại Điều 5 Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của UBND Thành phố.

Lý do điều chỉnh: Do Biên bản bàn giao mốc giới của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 24/11/2005 không xác định cụ thể ranh giới hành chính giữa 02 phường Dịch Vọng và phường Yên Hòa.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra cục bộ địa giới hành chính khu đô thị mới Cầu Giấy và điều chỉnh hồ sơ bàn giao mốc giới ngày 24/11/2005.

4. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của UBND thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc; Xây dựng; Cục trưởng cục thuế Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng; Chủ tịch UBND phường Yên Hòa; Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm; Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản FPT và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- PCT: Vũ Hồng Khanh;
- PVP Phạm Chí Công;
- Lưu VT, TNMT.
6092-KHTH-2009.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa giới hành chính tại Quyết định 2217/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.447

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70