Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2013 chấm dứt hoạt động Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc về phòng, chống tham nhũng

Số hiệu: 1374/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 30/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1374/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH VĨNH PHÚC VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quy định số 183-QĐ-TW ngày 08/4/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1368-QĐ/TU ngày 14/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh về việc kiệm toàn Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc về phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Quyết định số 1369-QĐ/TU ngày 14/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy;

Căn cứ Đề án số 02/ĐA-TU ngày 17/5/2013 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về chuyển giao tổ chức bộ máy và biên chế các đơn vị liên quan về Ban Nội chính Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 239/TTr-SNV ngày 28/5/2013 về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh Vĩnh Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động đối với Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc về phòng, chống tham nhũng kể từ ngày 31/5/2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc về phòng, chống tham nhũng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2013 chấm dứt hoạt động Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc về phòng, chống tham nhũng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49