Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 136/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 01/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI TUYỂN THIẾT KẾ DỰ ÁN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Xét đề nghị của Tổng Công ty du lịch Sàigòn tại Công văn số 517/TCT –KHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập Ban Giám khảo cuộc thi tuyển thiết kế dự án Trung Tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế tại Khu đô thị mới Nam thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.Nay thành lập Ban Giám khảo cuộc thi tuyển thiết kế dự án Trung tâm Hội chợ triểm lãm Quốc tế tại Khu đô thị mới Nam thành phố, gồm các thành viên :

1. Ông Nguyễn Trọng Hòa, Phó Giáo sư tiến sĩ, Giám đốc Sở Quy hoạch -Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban giám khảo ;

2. Ông John Kriken, Nhà Quy hoạch tổng thể Khu đô thị mới Nam Sài Gòn ;

3. Ông Khương Văn Mười, Kiến trúc sư, Chủ tịch hội kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh ;

4. Ông Nguyễn Tấn Vạn, Kiến trúc sư , Thứ trưởng Bộ Xây dựng ;

5. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn ;

6. Bà Ba Dah Wen, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng;

7. Ông Cherng Chuan Su, Giám đốc điều hành Trung tâm hội chợ Triển lãm Đài Bắc, Hội Đồng Phát triển Ngoại Thương Đài Loan (TAITRA) ;

Điều 2. Ban Giám khảo cuộc thi tuyển thiết kế dự án Trung Tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế tại Khu Đô thị mới Nam thành phố có nhiệm vụ :

Tuyển chọn sản phẩm thiết kế dự án Trung Tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Khu Đô thị mới Nam thành phố có tính mỹ thuật cao, đạt hiệu quả về kinh tế và khoa học trong xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám khảo cuộc thi chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiện vụ.

Điều 4. Quyết định này thay cho Quyết định số 131/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Giám Đốc Sở Tài chính, Giám Đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty du lịch Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chuyên trách tổ chức thi tuyển thiết kế dự án xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Khu đô thị mới Nam thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5 ;
- TTUB: CT, PCT/KT ;
- Công an thành phố ;
- Sở Nội vụ ;
- VPHĐ-UB: PVP/KT ;
- Tổ TH, ĐT, DA, TM ;
- Lưu (TM/Q) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 136/2005/QĐ-UBND ngày 01/08/2005 thành lập Ban Giám khảo cuộc thi tuyển thiết kế dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế tại Khu đô thị mới Nam thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.547

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!