Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 136/2002/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 – 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 136/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 22/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2002 – 2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2002 về ban hành chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2002 – 2005;
Căn cứ Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002-2005;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1016/CV-NN-KHTC ngày 11 tháng 11 năm 2002 về thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-

1. Nay thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2002 – 2005 như sau:

1.1- Ông Nguyễn Khắc Ngân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban;

1.2- Ông Phạm Thuyết, Phó Giám đốc Thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó ban thường trực;

1.3- Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó ban;

1.4- Ông Lê Đình Thọ, Phó Giám đốc Thường trực Sở Thương mại, Phó ban;

1.5 - Ông Hoài Công ẩn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Ủy viên;

1.6- Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy viên;

1.7- Ông Võ Ngọc Đẹp, Trưởng Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn huyện Hóc Môn, Ủy viên;

1.8- Ông Nguyễn Văn Đức Tiến, Chi Cục trưởng Chi Cục Bảo vệ thực vật, Ủy viên.;

2. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn thành phố có Tổ chuyên viên giúp việc gồm:

2.1- Ông Dương Hoa Xô, Trưởng Phòng Nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ trưởng;

2.2- Bà Nguyễn Thị Phong, Phòng Quản lý Thương mại dịch vụ - Sở Thương mại, Tổ viên;

2.3- Bà Nguyễn Khoa Hạ Mai, Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế, Tổ viên.

Điều 2.-

2.1- Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002-2005 theo Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2.2- Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tiến độ thực hiện và tổng hợp, đề xuất ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết những vướng mắc nhằm đảm bảo chương trình triển khai đúng tiến độ, mục tiêu và hiệu quả.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Thương mại thành phố, các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- TTUB: CT, PCT/TT, CNN, VX
- VPHĐ-UB: PVP/KT, VX
- Tổ CNN, VX, TM
- Lưu (CNN/M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 136/2002/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 – 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.779

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38