Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1357/QĐ.UB.TC năm 1998 về công nhận thành lập ấp tại thị trấn Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới do Tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 1357/QĐ.UB.TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Minh Nhị
Ngày ban hành: 13/07/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1357/QĐ.UB.TC

Long Xuyên, ngày 13 tháng 7 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG NHẬN THÀNH LẬP ẤP TẠI THỊ TRẤN CHỢ MỚI THUỘC HUYỆN CHỢ MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Xét tờ trình của UBND huyện Chợ Mới và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận thành lập ấp Thị tại thị trấn Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới như sau:

ẤP THỊ: Có diện tích tự nhiên 22,84 ha, 679 hộ, 3.675 khẩu; ranh ấp giới hạn bởi: Đông giáp ấp Long Hòa, Tây giáp ấp Thị I, Nam giáp ấp Thị II, Bắc giáp rạch Ông Chưởng (xã Kiến An).

Được tách ra từ ấp Thị I: Còn lại diện tích tự nhiên 21.36 ha, 563 hộ, 3.455 khẩu.

Tổng số ấp của thị trấn Chợ Mới sau khi thành lập là: 4 ấp.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới và Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU (Thay báo cáo)
- TT HĐND (-nt-)
- Như điều 2
- Lưu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Nhị

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1357/QĐ.UB.TC năm 1998 về công nhận thành lập ấp tại thị trấn Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới do Tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23