Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1353-BCN/KB2 năm 1959 về việc chấn chỉnh tổ chức và nhiệm vụ Vụ Tổ chức và Lao động Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 1353-BCN/KB2 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 22/07/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1353-BCN/KB2

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 1959 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHẤN CHỈNH TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ VỤ TỔ CHỨC VÀ LAO ĐỘNG THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 64-BCN/NĐ ngày 09-01-1957 của Bộ chấn chỉnh tổ chức Vụ Tổ chức và Lao động;
Thi hành nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về công tác kiện toàn tổ chức, chấn chỉnh biến chế, điều chỉnh cán bộ;
Trong khi chờ đợi Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định chính thức, và được Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương chấp thuận;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Vụ Tổ chức và Lao động;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay chấn chỉnh tổ chức và nhiệm vụ của Vụ Tổ chức và Lao động.

Điều 2: - Vụ Tổ chức và Lao động có nhiệm vụ giúp Bộ:

1. Nghiên cứu xây dựng tổ chức bộ máy quản lý, biên chế các cơ quan, xí nghiệp, công trường, trường học thuộc Bộ; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan công nghiệp địa phương về các mặt công tác trên.

2. Xây dựng các chính sách cán bộ cụ thể đối với ngành công nghiệp. Theo nguyên tắc phân cấp trực tiếp quản lý mọi mặt một số cán bộ, công nhân để có kế hoạch đào tạo, sử dụng, đề bạt đúng đắn.

Lập kế hoạch cán bộ, công nhân hàng năm và dài hạn. Hướng dẫn các cơ quan, xí nghiệp, địa phương lập kế hoạch và phân bổ kế hoạch cho các cơ quan trên chấp hành, đồng thời làm nhiệm vụ điều động, điều chỉnh trong phạm vi phân quyền đã quy định. Kiểm tra, đôn đốc và quản lý việc thực hiện các chính sách, kế hoạch cán bộ, công nhân cho nghiêm túc.

3. Nghiên cứu xây dựng các chính sách chế độ tiền lương, chính sách chế độ lao động. Theo nguyên tắc phân cấp quản lý mà chỉ đạo thực hiện và quản lý các chế độ tiền lương, tiền thưởng phúc lợi và các chế độ xã hội về mọi mặt. Trên cơ sở ấy nghiên cứu đề đại bổ sung chính sách và xây dựng chính sách trên thích hợp với tình hình sản xuất và đời sống của công nhân ngành công nghiệp.

4. Tổ chức quản lý thực tập sinh trong và ngoài nước.

5. Phụ trách công tác bảo vệ cơ quan, theo dõi công tác bảo vệ xí nghiệp, công trường.

Điều 3: - Tổ chức Vụ Tổ chức và Lao động gồm có:

1. Phòng tổ chức

Nghiên cứu xây dựng tổ chức bộ máy quản lý, biên chế các cơ quan, xí nghiệp, công trường trường học; theo dõi cải tiến tổ chức, xây dựng chế độ quản lý thích hợp. Quản lý con số biên chế chung của các cơ quan, xí nghiệp, công trường, trường học.

2. Phòng Cán bộ:

Nghiên cứu xây dựng chính sách chế độ cán bộ. Lập và phân bổ kế hoạch cán bộ, quản lý việc điều động, đào tạo, sử dụng cán bộ theo nguyên tắc phân cấp quy định. Theo dõi, nghiên cứu việc đề bạt cán bộ; tổ chức quản lý thực tập sinh ngoài nước.

3. Phòng Lao động:

Nghiên cứu xây dựng các chính sách, chế độ lao động, chế độ bảo hiểm xã hội.

Lập và phân bổ kế hoạch lao động và quản lý toàn bộ lực lượng công nhân trong ngành; làm nhiệm vụ điều động, điều chỉnh theo nguyên tắc phân quyền quy định. Chiêu sinh cho các bộ phận thực tập sinh thuộc phạm vi công nhân. Theo dõi kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ trên.

4. Phòng Tiền lương:

Nghiên cứu xây dựng chính sách tiền lương chung và cho từng ngành. Lập kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng và quản lý việc thi hành theo nguyên tắc phân quyền quy định. Nghiên cứu các chế độ cải thiện đời sống công nhân trên cơ sở phát triển sản xuất và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ đó.

5. Phòng Bảo vệ:

Phụ trách công tác bảo vệ cơ quan, theo dõi công tác bảo vệ xí nghiệp, công trường.

Điều 4: - Vụ Tổ chức và Lao động do một Giám đốc phụ trách và nhiều Phó Giám đốc giúp việc.

Điều 5: - Các văn bản trái với quyết định này, đều bãi bỏ.

Điều 6: - Ông Giám đốc Vụ Tổ chức và Lao động căn cứ quyết định này lập bản điều lệ tổ chức và biên chế trình Bộ xét ban hành.

Điều 7: - Ông Giám đốc Vụ Tổ chức và Lao động, ông Chánh văn phòng Bộ có chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1353-BCN/KB2 năm 1959 về việc chấn chỉnh tổ chức và nhiệm vụ Vụ Tổ chức và Lao động Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17