Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1338/2001/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 30/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1338/2001/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 112/2001/QĐ-TTG NGÀY 25/7/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI 

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn2001-2005;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ thuộc Bộ Thương mại gồm các thành viên sau:

1. Ông Phan Thế Ruệ, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Trưởng Ban,

2. Ông Nguyễn Văn Thụ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Thống kê, Phó Ban;

3. Ông Nguyễn Đắc Chuyên, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Thống kê, ủyviên thường trực;

4. Ông Bùi Hữu Đạo, Vụ trưởng Vụ Khoa học, ủy viên;

5. Ông Nguyễn Duy Nghĩa, Phó Văn phòng Bộ, ủy viên;

6. Ông Phạm Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thương mại, ủy viên;

7. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Tài chính Kế toán, ủy viên;

8. Ông Nguyễn Huy Phi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, ủy viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Xây dựng Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg nói trên và theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủđể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt.

Điều 3. Giao cho Trung tâm Tin học và Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch Thống kênhiệm vụ thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo chủ trì xây dựng và triểnkhai thực hiện Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của BộThương mại phục vụ quản lý, điều hành của Bộ trưởng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, cácủy viên của Ban có tên ở Điều 1 trên đây và Thủ trưởng các đơn vị liênquan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5 "để thi hành"
- Lưu: VT, TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI 
Vũ Khoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1338/2001/QĐ-BTM ngày 30/11/2001 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 112/2001/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.559

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122