Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 133/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 29/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 133/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (VIE/02/010)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ văn kiện Dự án VIE/02/010 đã được đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký kết ngày 15 tháng 01 năm 2003;
Căn cứ vào điểm B1 trang 2, Chương 1, Tập 2 cuốn Sổ tay Quốc gia Điều hành cho Việt Nam (NEX Manual) quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của Cơ quan Điều hành Dự án (NEA) trong việc phê duyệt các sửa đổi dự án;
Căn cứ điểm 10, phần IV của Biên bản Hội nghị đánh giá hoạt động dự án VIE/02/010 năm 2004 tổ chức ngày 31 tháng 3 năm 2005;
- Xét đề nghị của Giám đốc Dự án VIE/02/010;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay phê duyệt việc điều chỉnh các mục tiêu trước mắt, kết quả, hiện trạng và chỉ số đánh giá thành công cập nhật tháng 5/2005 của Dự án VIE/02/010 thuộc phần B, mục II, trang 16-27 của văn kiện dự án gốc. Các phần còn lại không thay đổi (bản điều chỉnh có kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Dự án VIE/02/010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao, UNDP Hà Nội;
- TTUB : CT, PCT/TT
- VPHĐ-UB : PVP/CCHC;
- Dự án VIE/02/010;
- Lưu (CCHC) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC 
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 133/2005/QĐ-UBND ngày 29/07/2005 điều chỉnh một số nội dung trong văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh (VIE/02/010) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.384

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!