Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 132/2002/QĐ-UB về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông Công chánh cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 132/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 18/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ MỘT SỐ LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TỪ SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN - HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Công chánh tại Tờ trình số 356/GT-TCCB ngày 14 tháng 10 năm 2002 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 128/TCCQ ngày 21 tháng 10 năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông Công chánh cho Ủy ban nhân dân các quận – huyện theo phụ lục chi tiết đính kèm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Điều 2.- Phân công trách nhiệm bàn giao, tiếp nhận :

2.1- Giám đốc Sở Giao thông Công chánh có trách nhiệm tổ chức bàn giao những lĩnh vực, công trình và các hồ sơ liên quan được nêu tại Điều 1 để Ủy ban nhân dân các quận – huyện bắt đầu quản lý đúng thời gian qui định nói trên.

2.2- Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá có trách nhiệm cân đối, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phân bổ chỉ tiêu kinh phí duy tu, sửa chữa thường xuyên hàng năm, bắt đầu từ năm kế hoạch 2003 cho Ủy ban nhân dân các quận – huyện tương ứng với các lĩnh vực, công trình đã được phân cấp, bàn giao.

2.3- Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Công chánh và Ủy ban nhân dân các quận-huyện nghiên cứu, trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt mô hình tổ chức quản lý giao thông đô thị tại địa phương để tiếp nhận và triển khai thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực, công trình được phân cấp quản lý.

2.4- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, quy trình, quy chế và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và đầu tư xây dựng đối với các lĩnh vực, công trình đã được phân cấp; đồng thời, tổ chức khảo sát, đo vẽ, cập nhật đầy đủ hồ sơ kỹ thuật các công trình đã được phân cấp quản lý.

Điều 3.- Giao Giám đốc Sở Giao thông Công chánh xem xét, phân loại và ra quyết định phân công, phân cấp đơn vị quản lý đối với những công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông (cầu, đường, thoát nước, chiếu sáng công cộng) đã được hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và đã hết thời gian bảo hành xây dựng theo hợp đồng; tập hợp, cập nhật bổ sung hàng năm về danh mục, phân công, phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố và các Đoàn thể
- Các sở - ngành thành phố
- VPHĐ-UB: các PVP,
- Các Tổ chuyên viên NCTH
- Lưu (ĐT-Thg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 Lê Thanh Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 132/2002/QĐ-UB về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông Công chánh cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.540

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64