Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 130-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 09/11/1981 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130-HĐBT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 130-HĐBT NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 1981 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ TỔ CHỨC THUỘC BỘ LÂM NGHIỆP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ vào Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Sửa đổi một số tổ chức thuộc Bộ Lâm nghiệp như sau:

1. Thành lập Viện kinh tế lâm nghiệp thuộc Bộ.

2. Giải thể Vụ tổ chức và quản lý kinh tế.

3. Đổi tên Vụ cán bộ và đào tạo thành Vụ tổ chức và cán bộ để đảm nhiệm thêm công tác tổ chức giúp Bộ.

Điều 2- Viện kinh tế Lâm nghiệp có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển lâm nghiệp dài hạn phù hợp với đường lối phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Nghiên cứu các vấn đề về tổ chức sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp, về cơ chế quản lý kinh tế lầm nghiệp và bộ máy quản lý lầm nghiệp.

Nghiên cứu các vấn đề hợp tác kinh tế giữa ngành lâm nghiệp nước ta với các nước khác.

Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý thuộc ngành lâm nghiệp.

Điều 3- Viện kinh tế Lâm nghiệp do một viện trưởng phụ trách và một số phó viện trưởng giúp việc.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Viện kinh tế Lâm nghiệp.

Điều 4- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 130-HĐBT ngày 09/11/1981 sửa đổi một số tổ chức thuộc Bộ Lâm nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.204.73.51