Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 130-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 03/05/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130-HĐBT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 130-HĐBT NGÀY 3-5-1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI CỦA MỘT SỐ HUYỆN VÀ THỊ XÃ THUỘC TỈNH HÀ BẮC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Bắc và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh địa giới các huyện Tiên Sơn, Quế Võ, Việt Yên, Lạng Giang và hai thị xã Bắc Ninh, Bắc Giang thuộc tỉnh Hà Bắc.

1. Huyện Tiên Sơn - huyện Quế Võ - thị xã Bắc Ninh:

Tách xã Võ Cường thuộc huyện Tiên Sơn và xã Đại Phúc thuộc huyện Quế Võ để sáp nhập vào thị xã Bắc Ninh.

- Sau khi điều chỉnh đại giới, huyện Tiên Sơn có 1 thị trấn Từ Sơn và 26 xã Khắc Niệm, Hợp Lĩnh, Lạc Vệ, Tân Chi, Phú Lâm, Văn Tường, Liên Bão, Hiên Vận, Việt Đoàn, Minh Đạo, Cảnh Hưng, Nội Duệ, Trương Giang, Hoàn Sơn, Phật Tích, Tri Phương, Tam Sơn, Đồng Nguyên, Tân Hồng, Đại Đồng, Hương Mạc,Phù Khê, Châu Khê, Đồng Quang, Đình Bảng và Phù Chẩn.

Địa giới huyện Tiên Sơn ở phía đông giáp huyện Quế Võ; phía tây giáp huyện Đông Anh thuộc thành phố Hà Nội; phía nam giáp huyện Thuận Thành; phía bắc giáp huyện Yên Phong và thị xã Bắc Ninh.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, huyện Quế Võ có 23 xã Bằng an, Bồng Lai, Cách Bi, Chi Lăng, Đức Dong, Châu Phong, Đào Viên, Đại Xuân, Hoà quảng, Kim Châu, Mộ Đạo, Nhân Hoà, Nam Sơn, Ngọc Xá, Phượng Mao, Phương Liễu, Phù Lăng, Phù Lương, Quế Tân, Vân Dương, Việt Hùng, Việt Thống và Yên Giả.

Địa giới huyện Quế Võ ở phía đông giáp huyện Chí Linh thuộc tỉnh Hải Hưng; phía tây giáp huyện Tiên Sơn; phía nam giáp huyện Gia Lương và Thuận Thành; phía bắc giáp huyện Yên Dũng và thị xã Bắc Ninh.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, thị xã Bắc Ninh có 4 xã Vũ Ninh, Kinh Bắc, Võ Cường, Đại Phúc và 5 phường Đáp Cầu, Tiền An, Vệ An, Thị Cầu, Ninh Xá.

Địa giới thị xã Bắc Ninh ở phía đông giáp huyện Quế Võ; phía tây giáp huyện Yên Phong; phía nam giáp huyện Tiên Sơn; phía bắc giáp huyện Việt Yên (qua Sông Cầu).

2. Huyện Việt Yên - huyện Lạng Giang - thị xã Bắc Giang:

Tách xã Song Mai thuộc huyện Việt Yên và xã Dĩnh Kế thuộc huyện Lạng Giang để sáp nhập vào thị xã Bắc Giang.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, huyện Việt Yên có 17 xã Việt Tiến, Tư Lạn, Hương Mai, Tăng Tiến, Vân Sơn, Bích Sơn, Trung Sơn, Ninh Sơn, Tiên Sơn, Quang Châu, Quảng Minh, Hoàng Ninh, Hồng Thái, Nghĩa Trung, Minh Đức, Thương Lan và Vân Hà.

Địa giới huyện Việt Yên ở phía đông giáp thị xã Bắc Giang; phía tây giáp huyện Hiệp Hoàvà huyện Yên phong; phía nam giáp huyện Tiên Sơn và huyện Quế Võ; phía bắc giáp huyện Tân Yên.

Sau khi điều chỉnh địa giới, huyện Lạng Giang có 1 thị trấn Kép và 22 xã Hương Sơn, Hương Lạc, Quang Thịnh, Tân Thịnh, Nghĩa Hoà, An Hà, Nghĩa Hưng, Đào Mỹ, Tiên Lục, Mỹ Hà, Dương Đức, Phi Mô, Tân Dĩnh, Xuân Hương, Mỹ Thái, Yên Mỹ, Tân Hưng, Xương Lâm, Tân Thanh, Đại Lâm, Thái Đào và Dĩnh Tri.

Địa giới huyện Lạng Giang ở phía đông giáp huyện Lục Ngạn; phía tây giáp huyện Tân Yên và thị xã Bắc Giang; phía nam giáp huyện Yên Dũng;phía bắc giáp huyện Hữu Lũng thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới, thị xã Bắc Giang có 4 xã Đa Mai, Thọ Xương, Song Mai, Dĩnh Kế và 5 phường Trần Phú, Lê Lợi, Ngô Quyền, Minh Khai và phường nhà máy phân đạm.

Địa giới thị xã Bắc Giang ở phía đông giáp huyện Lạng Giang; phía tây giáp các huyện Việt Yên và Tân Yên; phía nam giáp huyện Yên Dũng; phía bắc giáp huyện Lạng Giang.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Bắc và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 130-HĐBT ngày 03/05/1985 về việc điều chỉnh địa giới của một số huyện và thị xã thuộc tỉnh Hà Bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.265

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74