Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 130/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 02/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO, TỈNH QUẢNG TRỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trên cơ sở Ban Quản lý Khu Thương mại Lao Bảo.

2. Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Kinh tế - Thương mại Lao Bảo, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu mang hình quốc huy, có trụ sở làm việc, có biên chế và kinh phí hoạt động thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Quảng Trị và là đầu mối kế hoạch được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo:

Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 31 Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo ban hành theo Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo:

1. Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và bộ máy giúp việc.

Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Các Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

2. Bộ máy giúp việc gồm có:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Các Ban chuyên môn.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tùy theo yêu cầu phát triển Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo trình tổ chức bộ máy để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Biên chế của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo:

Biên chế của Văn phòng, Thanh tra và các Ban chuyên môn là biên chế quản lý nhà nước.

Biên chế của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định theo quy định tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 1528/1998/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban Quản lý Khu Thương mại Lao Bảo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 130/2005/QĐ-TTg ngày 02/06/2005 thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.556

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!