Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Hữu Thụ
Ngày ban hành: 17/01/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-HĐBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘ ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 13-HĐBT NGÀY 17-1-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH ĐAK LAK.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đak Lak,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Phân vạch địa giới một số xã của các huyện Đắk Mil, Lăk, Ea H'leo, Krông Buk, Ea Sup, Đắk Nông thuộc tỉnh Đak Lak như sau:

1. Huyện Đắk Mil.

a. Chia xã Đức Minh thành ba xã lấy tên là xã Đức Minh, Đăk Săk, Đăk Mol.

- Xã Đức Minh có các thôn 1, 2, 3 và Buôn Yan Yu. Địa giới của xã Đức Minh ở phía đông giáp xã Đăk Săk, phía tây giáp xã Đăk Lao, phía nam giáp xã Thuận An, phía bắc giáp xã Thuận An.

- Xã Đắk Sắk có các thôn Đak Môl, Đăk La, Thạch Hà, Bình Sơn. Địa giới của xã Đắk Sắk ở phía đông giáp xã Nam Nung, phía tây giáp xã Đức Minh, phía nam giáp xã Đắk Môl, phía bắc giáp xã Đức Minh.

- Xã Đắk Mol có các thôn Đăk Môl, Đăk La, và thôn 4. Địa giới của xã Đăk Môl ở phía đông giáp xã Đắk Săk, phía tây giáp xã Đức Minh, phía nam giáp xã Thuận An, phía bắc giáp xã Đăk Sắk.

b. Chia xã Nam Nung thành hai xã lấy tên là xã Nam Nung, xã Đăk Rô.

- Xã Nam Nung có các thôn Đăk Ri, Rơ Câp, Giá Ra, Dốc Du. Địa giới của xã Nam Nung ở phía đông giáp xã Quảng Phú (huyện Đăk Nông), và xã K (huyện Lak), phía tây giáp xã Thuận An, phía bắc giáp xã Đăk Rô, phía nam giáp xã Quảng Sơn (huyện Đăk Nông).

- Xã Đắk Rô có các Buôn K62, Buôn 9A, Giang Trum, OI. Địa giới của xã Đăk Rô ở phía đông giáp xã Bình Hoà (huyện Krông Ana) và xã Nam K (huyện Lak), phía tây giáp xã Đức Mạnh, phía bắc giáp xã Nam Đà, phía nam giáp xã Nam Nung

2. Huyện Lak:

Chia xã Yang Bung thành 2 xã lấy tên là xã Buôn Triết và xã Buôn Trìa. - Xã Buôn Triết có các thôn Quảng Tru, Sơn Cường, Mê Linh, Gia Tu, Knếch, Đăk Rung Trung. Địa giới của xã Buôn Triết ở phía đông giáp xã Buôn Trìa, phía tây giáp xã Nam Ka, phía nam giáp xã Đăk Phơi, phía bắc giáp xã Ea Bông (huyện Krông Ana).

- Xã Buôn Trìa có các thôn Hoà Bình, Liên Kết, Đông Giang, Tân Tiến. Địa giới của xã Buôn Trìa ở phía đông giáp xã Đăk Liêng, phía tây giáp xã Buôn Triết, phía nam giáp xã Đăk Phơi, phía bắc giáp xã Ea Bông, sông Krông Ana.

3. Huyện Ea Sup:

a. Chia xã Ea Sup thành 3 xã lấy tên là xã Ea Lê, Ea Bung, xã Ea Sup.

- Xã Ea Lê có các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Địa giới của xã Ea Lê ở phía đông giáp xã Ea Bung, phía tây giáp biên giới Cam-pu-chia, phía nam giáp xã Ea Sup, phía bắc giáp huyện Phú Bổn (cũ) thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

- Xã Ea Bung có các thôn 1, 2, 3, 4. Địa giới của xã Ea Bung ở phía phía đông giáp xã Ea Lê, phía tây giáp biên giới Cam-pu-chia, phía nam giáp xã Ea Sup, xã Krông Ana, phía bắc giáp xã Ea Lê.

- Xã Ea Sup sau khi cắt phần diện tích tự nhiên cho 2 xã mới nói trên, diện tích còn lại 26000 hecta.

4. Huyện Ea H'Leo:

a. Chia xã Ea Khal thành 2 xã lấy tên là xã Ea Khal và xã Ea Ral

- Xã Ea Khal có các Buôn Lếch, Lê, Đá, Zú, BRiêng, Dung và các thôn 1, 2, 3. Địa giới của xã Ea Khal ở phía đông giáp xã Dliê Yang, phía tây giáp xã Ea Tar (huyện Ea Sup), phía nam giáp xã Cư Né (huyện Krông Buk), phía bắc giáp xã Cư Mốt và xã Ea Wy.

- Xã Ea Ral có các Buôn Tùng Thang, Tùng Cư, Ariêng. Địa giới của xã Ea Ral ở phía đông giáp xã Dliê Yang, phía tây giáp xã Ea Khal, phía nam giáp xã Ea Khal, phía bắc giáp xã Ea H'leo.

b. Chia xã Ea Soi thành 2 xã lấy tên là xã Ea Sol và xã Ea Hiao

- Xã Ea Sol có các Buôn Cham, Ta Ly, Cư Găm, Thái, Bek Tang, Bri, Hưng Dân, Hoai, Đăk, Krai. Địa giới của xã Ea Sol ở phía đông giáp tỉnh Gia Lai - Kon Tum, phía tây giáp xã Dliê Ya, phía nam giáp xã Ea Hiao, phía bắc giáp tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

- Xã Ea Hiao có các Buôn Bir, Koa, Hiao. Địa giới của xã Ea Hiao ở phía đông giáp xã Dliê (huyện Krông Búk), phía tây giáp xã Dliê Yang, phía nam giáp xã Dliê Ya (huyện Krông Búk), phía bắc giáp xã Ea Sol

5. Huyện Krông Búk:

Chia xã Đoàn Kết thành 2 xã, 1 thị trấn lấy tên là xã Đoàn Kết, xã Ea Blang và thị trấn Buôn Hồ.

- Xã Đoàn Kết có 2 thôn Đạt Hiếu, Cung Kiếm. Địa giới của xã Đoàn Kết ở phía đông giáp thị trấn Buôn Hồ, phía tây giáp xã Póng Drang và xã Ea Tul, phía nam giáp xã Thống Nhất, phía bắc giáp xã Póng Drang.

- Xã Ea Blang có các thôn Thiên An, An Lạc, Chí Lạc, Buôn Trinh. Địa giới của xã Ea Blang ở phía đông giáp Ea Drông, phía tây giáp thị trấn Buôn Hồ, phía nam giáp xã Thống Nhất, phía bắc giáp xã Ea Hồ.

- Thị trấn Buôn Hồ ở phía đông giáp xã Ea Blang, phía tây giáp xã Đoàn Kết, phía nam giáp xã Thống Nhất, phía nam giáp xã Đoàn Kết và xã Ea Blang.

6. Huyện Đắk Nông:

Chia xã Quảng Khê thành 2 xã lấy tên là xã Quảng Khê, xã Đắk Plao.

- Xã Quảng Khê có 2 thôn 1, 2. Địa giới của xã Quảng Khê ở phía đông giáp xã Đăk Plao, phía tây giáp xã Quảng Thành, phía nam giáp huyện Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), phía bắc giáp xã Quảng Sơn.

- Xã Đăk Plao có 3 thôn Bích Khê, Bích Srô, Bơ Tông. Địa giới của xã Đăk Plao ở phía đông giáp huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), phía tây giáp xã Quảng Khê, phía nam giáp huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), phía bắc giáp xã Quảng Sơn.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13-HĐBT ngày 17/01/1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đak Lak do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.762

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!