Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/QĐ-UB năm 2003 thành lập Trung tâm phục hồi chức năng thể dục thể thao do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 129/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 17/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THỂ DỤC THỂ THAO”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ nhu cầu quản lý và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục Thể thao tại Tờ trình số 377/TTr-TDTT ngày 04 tháng 4 năm 2002 và của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trung tâm phục hồi chức năng thể dục thể thao.

Trung tâm phục hồi chức năng thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao trực thuộc Sở Thể dục Thể thao Hà Nội; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản riêng tại Kho bạc và Ngân hàng.

Địa chỉ: Số 14 phố Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ:

a) Chức năng: Điều trị chấn thương và phục hồi chức năng cho vận động viên Thể dục thể thao của Thành phố.

b) Nhiệm vụ:

1. Khám, điều trị chấn thương cho vận động viên thể dục thể thao.

2. Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho vận động viên trước và sau thi đấu.

3. Hợp tác với các tổ chức trong nước và ngoài nước nghiên cứu ứng dụng các thành tựu y học, tâm lý xã hội học nhằm nâng cao thành tích thi đấu của vận động viên.

Điều 3: Biên chế, tổ chức bộ máy và quy chế họat động:

1. Trung tâm phục hồi chức năng thể dục thể thao có 10 biên chế, chia thành 02 phòng: Phòng nghiệp vụ chuyên môn, Phòng Hành chính quản trị.

2. Giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng thể dục thể thao do Giám đốc Sở Thể dục Thể thao bổ nhiệm sau khu có sự thỏa thuận của Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

3. Giao cho Giám đốc Sở Thể dục Thể thao phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục hồi chức năng thể dục thể thao cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Trung tâm phục hồi chức năng thể dục thể thao thuộc Sở Thể dục Thể thao và các Sở, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 


Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/QĐ-UB năm 2003 thành lập Trung tâm phục hồi chức năng thể dục thể thao do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.369

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171