Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 129/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 13/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: THÀNH LẬP CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỤC KHUYẾN NÔNG VÀ KHUYẾN LÂM MIỀN TRUNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 73/CP của Chmh phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;
Căn cứ Nghị định 13/CP ngày 02/3/1993 của Chmh phủ ban hành quy định về công tác Khuyến nông;
Căn cứ Thông tư liên Bộ số 02/LB ngày 02/98/1993 hướng dân thi hành Nghị định 131CP về công tác khuyên nông;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khuyên nông và Khuyên lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập cơ quan đại diện Cục Khuyến nông và Khuyến lâm miền Trung trực thuộc Cục Khuyến nông và Khuyến lâm.

Cơ quan đại diện Cục Khuyến nông và Khuyến lâm miền Trung có ru sở tại thành phố Đà nẵng (Địa điểm cụ thể theo văn bản của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) và được mở tài khoản chuyên chi tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Cơ quan đại diện Cục Khuyến nông và Khuyến lâm miền Trung có nhiệm vụ giúp Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên theo sự phân công, phân cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan trực thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND Tp Đà Nẵng;
- Sở NN&PTNT các tỉnh MT,TN;
- Lưu VT, TCCB,PC.

KT. BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRUỞNG 
Ngô Thế Dân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2000 thành lập cơ quan đại diện Cục Khuyến nông và Khuyến lâm miền Trung do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.463

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!