Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1275/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1275/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VESAK (PHẬT ĐẢN) LIÊN HỢP QUỐC NĂM 2008 TẠI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ đề nghị của các Bộ, cơ quan liên quan và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc cử nhân sự tham gia Ban Điều phối quốc gia tổ chức Đại lễ Vesak (Phật đản) Liên Hợp quốc năm 2008 tại Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Điều phối quốc gia tổ chức Đại lễ Vesak (Phật đản) Liên Hợp quốc năm 2008 tại Việt Nam

1. Thành lập Ban Điều phối quốc gia tổ chức Đại lễ Vesak (Phật đản) Liên Hợp quốc năm 2008 tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Điều phối quốc gia).

2. Thành phần Ban Điều phối quốc gia được quy định tại Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Điều phối quốc gia

1. Trực tiếp thực hiện việc phối hợp giữa các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak Liên Hợp quốc (IOC) để thực hiện việc tổ chức Đại lễ Vesak (Phật đản) Liên Hợp quốc năm 2008 tại Việt Nam theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại lễ Vesak (Phật đản) Liên Hợp quốc năm 2008 tại Việt Nam.

2. Xây dựng nội dung, chương trình, kinh phí hoạt động và các biện pháp bảo đảm phục vụ việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc năm 2008 tại Việt Nam để  trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Ban Điều phối quốc gia được sử dụng con dấu của Ban Tôn giáo Chính phủ để giao dịch và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Ban Điều phối quốc gia tự giải thể sau khi Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc năm 2008 tại Việt Nam kết thúc.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Quốc tế Vesak Liên Hợp quốc 2008 và các ông, bà có tên tại Danh sách quy định tại khoản 2 Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao, Công an,
 Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng:
 Dân vận Trung ương, Đối ngoại Trung ương,
 Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
 Trần Quốc Toản, Người phát ngôn của Thủ tướng,
 các Vụ: NC, QHQT, ĐP, V.IV;
- Lưu: VT, TCCB (3b). Trang

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VESAK (PHẬT ĐẢN) LIÊN HỢP QUỐC NĂM 2008 TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1275/QĐ-TTg  ngày 24 tháng 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TRƯỞNG BAN:

Ông Nguyễn Thế Doanh, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

II. CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN:

1. Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (73 Quán Sứ, Hà Nội);

2. Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh);

3. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh);

4. Ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

5. Ông Nguyễn Hữu Oanh, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ;

6. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương;

7. Ông Tạ Minh Châu, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương;

8. Ông Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

9. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. TỔNG THƯ KÝ:

Ông Lê Mạnh Thát, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak Liên Hợp quốc (IOC) (750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).

IV. CÁC ỦY VIÊN:

1. Ông Vũ Đức Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương;

2. Ông Đỗ Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Ban Đối ngoại Trung ương;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương;

4. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo - Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

5. Ông Vũ Anh Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao;

6. Thiếu tướng Trần Tư, Cục trưởng Cục An ninh Xã hội, Tổng cục An ninh, Bộ Công an;

7. Trung tá Vũ Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng, Cục An ninh Xã hội, Tổng cục An ninh, Bộ Công an;

8. Ông Lê Ngọc Định, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

9. Ông Nguyễn Văn Thực, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính - sự nghiệp, Bộ Tài chính;

10. Ông Đinh Thế Công, Hàm Phó Vụ trưởng, Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ;

11. Ông Đặng Tài Tính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ban Tôn giáo Chính phủ;

12. Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ;

13. Ông Phạm Huy Thơ, Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ;

14. Ông Nguyễn Văn Câu, Quyền Trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1275/QĐ-TTg ngày 24/09/2007 thành lập Ban Điều phối Quốc gia tổ chức đại lễ Vesak (Phật Đản) Liên Hợp quốc năm 2008 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.344

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71