Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2008 về việc công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1273/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 24/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1273/QĐ-UBND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 210/1999/QĐ-BTP ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Quy chế Báo cáo viên pháp luật;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tại Tờ trình số 662/STP-TTr ngày 11 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận 90 Báo cáo viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, gồm các Ông, Bà có tên trong danh sách đính kèm theo Quyết định này.

Báo cáo viên pháp luật thành phố được Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp "Thẻ Báo cáo viên pháp luật".

Nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động của Báo cáo viên pháp luật thành phố được thực hiện theo Quy chế Báo cáo viên pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 210/1999/QĐ-BTP ngày 09 tháng 7 năm 1 999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 2. Thủ trưởng các Sở - ngành, đoàn thể thành phố có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi, bố trí thời gian hợp lý để Báo cáo viên pháp luật của thành phố hoạt động có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1801/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Thủ trưởng các Sở - ngành, đoàn thể thành phố và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

DANH SÁCH

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Ông: Trần Lương Anh

Trung tá, cán bộ Phòng Chính trị - Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

2

Bà: Lê Định Lan Anh

Chuyên viên - Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp

3

Bà: Nguyễn Thị ánh

Trưởng phòng chế độ; chính sách, Bảo hiểm xã hội thành phố

4

Bà: Trịnh Thị Bích

Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch - Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp

5

Ông: Nguyễn Mạnh Bình

Trưởng khoa Nhà nước - Pháp luật - Trường Cán bộ thành phố.

6

Ông: Lê Quân Bình

Phó Phòng nghiệp vụ, Hải quan thành phố

7

Ông: Vũ Văn Bôn

Thượng tá, Phó phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy, Sở cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

8

Ông: Nguyễn Duy Cân

Luật sư, Đoàn Luật sư thành phố;

9

Ông: Hồ Trung Chánh

Luật sư, Đoàn Luật sư thành phố;

10

Ông: Nguyễn Đình Cương

Chi cục trưởng, Cục kiểm lâm thành phố;

11

Bà Nguyễn Thị Dân

Trưởng Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

12

Bà: Nguyễn Thị Kim Dung

Giảng viên khoa Nhà nước - Pháp luật, Trường Cán bộ thành phố;

13

Bà: Nguyễn Thị Kim Dung

Chánh Thanh tra, Sở Du lịch;

14

Ông: Nguyễn Trung Dũng

Giảng viên Trường Quân sự , Quân khu 7;

15

Ông: Huỳnh Tấn Dũng

Chánh Thanh tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

16

Ông: Phan Hùng Dũng

Phó Phòng Pháp chế - Công an thành phố;

17

Ông: Lê Đại Dương

Đội phó Đội 1, Phòng Pháp chế - Công an thành phố;

18

Ông: Hoàng Duy Dương

Đội phó Đội 3, Phòng Pháp chế - Công an thành phố;

19

Ông: Trần Anh Dũng

Chuyên viên, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp

20

Ông: Huỳnh Tấn Đạt

Phó Phòng Hộ tịch - Lý lịch tư pháp - Quốc tịch, Sở Tư pháp;

21

Bà: Nguyễn Thị Hoàng Điệp

Phó Chánh Thanh tra, Sở Xây dựng;

22

Ông: Võ Văn Đời

Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Liên đoàn lao động Thành phố

23

Ông: Đào Minh Đức

Trưởng Phòng Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ;

24

Ông: Nguyễn Minh Đức

Thượng tá, cán bộ phòng tham mưu, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

25

Bà: Lê Thị Hà

Phó Phòng Tuyên truyền, Sở Tư pháp;

26

Ông: Phan Văn Hiệu

Trung tá, Cán bộ Phòng tham mưu Sở Cảnh sát Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

27

Ông: Trần Đức Huyền

Thượng tá, Phó phòng tham mưu Sở cảnh sát Sở Cảnh sát phòng cháy Chữa cháy

28

Ông: Phạm Văn Hải

Phó Chủ tịch, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;

29

Ông: Huỳnh Ngọc Hải

Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố

30

Bà: Lý Thị Như Hòa

Trưởng khoa Quản lý Hành chính, Trường Cán bộ thành phố;

31

Bà: Phạm Thị Hồng

Phó Khoa Nhà nước - Pháp luật, Trường Cán bộ thành phố;

32

Ông: Nguyễn Văn Hậu

Trưởng Ban Tuyên truyền, Hội Luật gia Thành phố;

33

Ông: Phạm Văn Hễ

Chánh Thanh tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

34

Ông: Phan Hải Hồ

Chuyên viên Chương trình 300, ban tổ chức thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh

35

Ông: Nguyễn Thanh Hiếu

Đội phó Đội Điều tra 2, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố;

36

Ông: Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng nhận và xử lý đơn, Văn phòng tiếp công dân thành phố

37

Ông: Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc, Sở Xây dựng Thành phố

38

Ông: Vũ Thái Hùng

Chuyên viên Phòng Hộ tịch Sở Tư pháp

39

Ông: Nguyễn Thế Hùng

Thanh tra viên, Thanh tra Thành phố

40

Ông: Nguyễn Văn Hưng

Chuyên viên Phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp

41

Bà: Ung Thị Xuân Hương

Trưởng Phòng Văn bản, Sở Tư pháp;

42

Ông: Võ Đăng Khoa

Thiếu tá, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - Công an thành phố

43

Ông: Phan Đình Khánh

Trưởng Phòng Thống kê tội phạm, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố

44

Ông: Huỳnh Thanh Khiết

Trưởng phòng Chính sách có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

45

Bà: Lê Thị Thanh Lan

Luật sư Đoàn Luật sư thành phố;

46

Bà: Lê Thị Xuân Lang

Chánh Thanh tra, Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em thành phố;

47

Bà: Hoàng Thị Lợi

Phó Ban Biên tập chương trình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố;

48

Bà: Trần Thị Thanh Loan

Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế;

49

Ông: Hoàng Đức Long

Phó Chánh Thanh tra thường trực, Thanh Tra thành phố;

50

Ông: Trần Minh Luân

Quyền Chánh Thanh tra Sở Thể dục - Thể thao;

51

Ông: Nguyễn Triều Lưu

Phó Trưởng Phòng Văn bản, Sở Tư pháp;

52

Bà: Nguyễn Thị Kim Liên

Phó Trưởng Phòng Văn bản, Sở Tư pháp;

53

Bà: Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó Chánh Văn phòng, Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo, việc làm; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

54

Ông: Phan Đình Minh

Đội phó Đội 2, Phòng Pháp chế, Công an thành phố;

55

Ông: Đỗ Thế Minh

Phó Chánh Thanh tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

56

Bà: Trương Lê Mỹ Ngọc

Phó Trưởng phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

57

Bà: Lê Thị Thanh Nhã

Trưởng Phòng Truyền thông, Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Thành phố

58

Ông: Trân Văn Nhận

Trưởng phòng Phong trào - Công an thành phố;

59

Ông: Nguyễn Văn Nhứt

Phó Trưởng khoa Quản lý Hành chính - Trường Cán bộ thành phố;

60

Ông: Trần Văn Phước

Luật sư Đoàn Luật sư thành phố;

61

Bà: Huỳnh Thúy Phượng

Thượng uý - Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - Công an thành phố

62

Ông : Nguyễn Kiến Quốc

Phó Chánh thanh tra thành phố;

63

Ông: Đặng Minh Sự

Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

64

Ông: Cao Tung Sơn

Phó Trưởng Phòng Quản lý Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường;

65

Ông: Cao Văn Sang

Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố

66

Ông: Bùi Mạnh Sơn

Chuyên viên Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ Cục Thuế thành phố.

67

Ông: Đỗ Đăng Tăng

Phó Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ Cục Thuế thành phố.

68

Ông: Đỗ Quốc Tuấn

Chuyên viên Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ Cục Thuế thành phố

69

Ông: Nguyễn Quốc Thắng

Phó Trưởng Phòng Hộ tịch - Lý lịch tư pháp - Quốc tịch, Sở Tư pháp;

70

Ông: Hồ Xuân Thắng

Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư;

71

Ông: Đinh Văn Thảo

Luật sư Đoàn Luật sư thành phố;

72

Bà: Đào Thị Hoài Thanh

Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố;

73

Ông: Đoàn Thành

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký nhà đất, Sở Tài nguyên và Môi trường;

74

Ông: Nguyễn Mạnh Tường

Quyền Trưởng phòng Pháp chế, Công an thành phố

75

Ông: Dương Quang Thọ

Trưởng Phòng Tuyên truyền, Sở Tư pháp;

76

Bà: Lâm Quỳnh Thơ

Phó phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp;

77

Ông: Trương Văn Thuận

Phó Chánh Văn phòng, Công an thành phố:

78

Ông: Lê Đình Thuật

Phó chi cục trưởng, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất;

79

Bà: Trương Thùy Trang

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

80

Ông: Huỳnh Trung Trực

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp;

81

Ông: Nguyễn Tuấn

Phó Văn phòng, Sở Tài chính;

82

Ông: Bồ Xuân Tuấn

Chuyên viên Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp

83

Bà: Phan Thị Bình Thuận

Trưởng Phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp

84

Bà: Lê Thúy Lan Thảo

Phó Chánh văn phòng, Uỷ ban phòng chống HIV/AIDS

85

Ông: Nguyễn Văn Thanh

Trưởng ban bảo vệ an ninh, Phòng chính trị - Bộ chỉ huy quân sự Thành Phố

86

Ông: Phan Đăng Thanh

Nhà báo, Báo pháp luật thành phố

87

Ông: Tạ Quang Việt

Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc;

88

Ông: Huỳnh Trọng Vinh

Chuyên viên Phòng Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp;

89

Ông: Nguyễn Quốc Việt

Phó Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

90

Ông: Nguyễn Văn Vũ

Chánh Thanh tra Sở Tư pháp;

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2008 về việc công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.374

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84