Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 127/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 24/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 24 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

''V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG HẠN CỦA TỈNH''

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

- Căn cứ Chỉ thị số 61/2004/CT-BNN ngày 10/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh công tác phòng chống hạn đảm bảo sản xuất vụ đông xuân và vụ hè thu năm 2005;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống hạn của tỉnh gồm các ông, bà sau:

l. Ông Lê Việt Hường, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, làm Trưởng Ban.

2. Ông Kpă Thuyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, làm Phó trưởng Ban trực.

3. Ông Nguyễn Cường - Phó Giám đốc Sở Nòng nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, làm Phó Trưởng Ban chuyên trách.

4. Một đại diện lãnh đạo các cơ quan san làm uỷ viên: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê, Trung tâm Khuyến nông, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Khai thác công thành thuỷ lợi.

Điều 2: Ban chỉ đạo phòng chống hạn của tỉnh có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống hạn, đảm bảo sản xuất phát triển.

Nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chống hạn tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện để Ban chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 3: Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Phó trưởng Ban sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Điều 4: Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ông (bà) tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4.
- Bộ NN&PTNT).
- TTTU , TT HĐND tỉnh
- Chủ tịch , PCT UBND tỉnh
- Ban TCTU , Sở Nội vụ
- Sở NN&PTNT
- Lưu VT- NL - NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 127/2004/QĐ-UB ngày 24/11/2004 về thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống hạn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


663

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88