Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1263/QĐ-TTg năm 2008 về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN 2008 - 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1263/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 1263/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN 2008 - 2012 (gọi tắt là Ban chỉ đạo) do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng Ban; các Phó trưởng Ban là Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Công thương và Giao thông vận tải; thành viên là các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan dưới đây:

1. Bộ Tư pháp;

2. Bộ Giao thông vận tải;

3. Bộ Y tế;

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Bộ Công an;

6. Bộ Quốc phòng;

7. Bộ Ngoại giao;

8. Bộ Tài nguyên - Môi trường;

9. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch;

10. Bộ Thông tin - Truyền thông;

11. Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

12. Văn phòng Chính phủ;

13. Tổng cục Hải quan;

14. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.

Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Tổng cục Hải quan.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ chỉ đạo việc triển khai, thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế một cửa quốc gia theo Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN.

Nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo như sau:

1. Chỉ đạo và điều phối hoạt động của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc xây dựng cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.

2. Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc xây dựng mới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu triển khai, vận hành cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.

3. Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia do cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan trình.

4. Chỉ định đại diện của Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo của ASEAN và các Nhóm làm việc của ASEAN về cơ chế một cửa ASEAN.

Điều 3. Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác của Ban chỉ đạo, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch hành động giai đoạn 2008 - 2012 để triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.

2. Phê duyệt cơ chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.

3. Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.

4. Quyết định thành lập các nhóm chuyên môn cần thiết, gồm chuyên gia của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan để giúp việc cho Ban chỉ đạo.

5. Phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng Ban và các thành viên của Ban chỉ đạo.

6. Tuỳ tình hình cụ thể, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo.

Điều 4. Các Phó trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được phân công. Các thành viên vừa chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban vừa là đầu mối phối hợp công việc liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Bộ, cơ quan mình.

Điều 5. Ban chỉ đạo được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Tài chính. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do Ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách.

Điều 6. Giúp việc Ban chỉ đạo là cơ quan thường trực đặt tại Tổng cục Hải quan và các nhóm công tác do Ban chỉ đạo thành lập. Tuỳ tình hình, nhiệm vụ cụ thể của mỗi Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, Ban chỉ đạo sẽ đề nghị hình thành các Ban điều hành việc triển khai tại từng Bộ, cơ quan tổ chức cụ thể.

Điều 7. Các Bộ, cơ quan có tên nêu tại Điều 1 khẩn trương cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo và thông báo cho cơ quan Thường trực biết ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban chỉ đạo nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1263/QĐ-TTg năm 2008 về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN 2008 - 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.357
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127