Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1258/QĐ-TTg năm 2007 bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 5 và thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Trung Thu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1258/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1258/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TƯ LỆNH QUÂN KHU 5 VÀ THĂNG QUÂN HÀM TỪ THIẾU TƯỚNG LÊN TRUNG TƯỚNG ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TRUNG THU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 2583-CVNS/BTCTW ngày 19 tháng 9 năm 2007;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại văn bản số 228/ĐUQSTW ngày 07 tháng 8 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 21/TTr-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- Bổ nhiệm có thời hạn Thiếu tướng Nguyễn Trung Thu, Tư lệnh Quân đoàn 3, giữ chức Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

- Thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Trung Thu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Trung Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Chính trị (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ NC, TCCB; Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VPBCS (3),.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

           

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1258/QĐ-TTg năm 2007 bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 5 và thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Trung Thu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.806

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.175