Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1257/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 04/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
–---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1257/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG BỔ SUNG CÁC LĨNH VỰC, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH ĐỐI VỚI CÁC THỨ TRƯỞNG KỂ TỪ NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Phạm Quý Tỵ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nghỉ hưu;

Căn cứ Quyết định số 3958/QĐ-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-BTP ngày 08 tháng 6 năm 2012 sửa đổi Điều 3 Quyết định số 3958/QĐ-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Xét nhu cầu công tác và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

'QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công bổ sung các lĩnh vực, đơn vị và địa bàn phụ trách đối với các Thứ trưởng từ ngày 01/6/2013 như sau:

1. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên:

a) Lĩnh vực kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

b) Phụ trách Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

2. Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền:

a) Lĩnh vực thanh tra;

b) Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

c) Phối hợp công tác của Bộ Tư pháp với Thanh tra Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

d) Phụ trách Thanh tra Bộ.

3. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng:

a) Lĩnh vực lý lịch tư pháp;

b) Lĩnh vực bồi thường nhà nước;

c) Phụ trách Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia;

d) Phụ trách Cục Bồi thường nhà nước.

4. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính chỉ đạo công tác tư pháp của các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ khoản 6 Điều 3 Quyết định số 3958/QĐ-BTP được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 992/QĐ-BTP ngày 08/6/2012.

Các Thứ trưởng có trách nhiệm phụ trách các lĩnh vực, đơn vị và địa bàn đã được phân công theo Quyết định số 992/QĐ-BTP ngày 08/6/2012 sửa đổi Điều 3 Quyết định số 3958/QĐ-BTP và Điều 1 Quyết định này.

Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT; Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1257/QĐ-BTP ngày 04/06/2013 phân công bổ sung các lĩnh vực, đơn vị và địa bàn phụ trách đối với các Thứ trưởng kể từ ngày 01/06/2013 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.053

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!