Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1249/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 31/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI  
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1249/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1681/QĐ-BTM NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Quản lý thị trường;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ văn bản số 2037/BNV-TCBC ngày 17/7/2007 của Bộ Nội vụ về việc xếp Cục hạng I đối với Cục Quản lý thị trường;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 1681/QĐ-BTM ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, như sau:

a. Cục Quản lý thị trường do Cục trưởng lãnh đạo và các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Thương mại bổ nhiệm và miễn nhiệm.

b. Các tổ chức giúp Cục trưởng quản lý nhà nước:

1. Ban Tổng hợp - Đối ngoại.

2. Ban Pháp chế - Kiểm tra.

3. Ban Nghiệp vụ chống buôn lậu.

4. Ban Nghiệp vụ chống hàng giả.

5. Ban Tổ chức và Xây dựng lực lượng.

6. Ban Hành chính - Kế toán.

7. Cơ quan đại diện Cục tại thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thành lập, sáng lập hoặc giải thể các Ban của Cục do Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét, quyết định theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động trình Bộ trưởng phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ TM;
- Các Sở TM (TM-DL) và Chi cục QLTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VT, QLTT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trương Đình Tuyển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1249/QĐ-BTM ngày 31/07/2007 sửa đổi Điều 3 Quyết định 1681/QĐ-BTM năm 2004 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.554

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.167