Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1233/2003/QĐ-BYT về việc chuyển giao Trung tâm Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Cục Quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn thực phẩm về Viện Dinh dưỡng quản lý do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1233/2003/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 15/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1233/2003/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VỀ VIỆN DINH DƯỠNG QUẢN LÝ.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11.11.1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 3558/1001/QĐ-BYT ngày 17.8.2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Cục Quản lý Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ thông báo số 1315/TB-BYT ngày 21.2.2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo về công tác dinh dưỡng và triển khai Trung tâm Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Dinh dưỡng tại công văn số 114/VDD-PKN ngày 10.4.2003 về việc tiếp nhận Trung tâm Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm;
Xét nhu cầu công tác;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Chuyển giao Trung tâm Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm về trực thuộc Viện Dinh dưỡng quản lý.

Điều 2. Giao cho Viện  trưởng Viện Dinh dưỡng xây dựng đề án tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

Điều 3.

1-  Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các vụ có liên liên quan thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Viện Dinh dưỡng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao và tiếp nhận Trung tâm Kiểm nghiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

2-  Giao Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chuẩn bị đầy đủ và các nội dung và điều kiện cần thiết cho việc bàn giao Trung tâm Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm về Viện Dinh dưỡng.

3-  Giao Viện trưởng Viện Dinh dưỡng chuẩn bị đầy đủ và các nội dung và điều kiện cần thiết cho việc tiếp  nhận Trung tâm Kiểm nghiệm  vệ sinh an toàn thực phẩm từ Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

4-  Việc bàn giao và tiếp nhận trên nguyên tắc đảm bảo nguyên trạng Trung tâm, theo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành trước ngày 15/5/2003.

5-  Trong thời gian bàn giao và tiếp nhận, các hoạt động của Trung tâm Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm phải bảo đảm bình thường và theo đúng quyđịnh hiện hànhcủa pháp luật.

6-  Trung tâm Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm chính thức thuộc quyền quản lý toàn diện của Viện Dinh dưỡng ngày 15.5.2003.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các  quy định trước đây trái với quy định của Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các vụ thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng vệ sinhan toàn thực phẩm, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Viện Dinh dưỡng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 
Nơi nhận:
- Như  Điều 5
- Các thứ trưởng Bộ Y tế (để biết)
 - Văn phòng Chính phủ (Vụ Văn xã, Công báo)
- Bộ Nội vụ
- Các đơn vị  trực thuộc Bộ Y tế
- Các sở y tế tỉnh, TP trực thuộc TW
- Lưu Pháp chế, TCCB
- Lưu trữ

BỘ TRƯỞNG
 Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1233/2003/QĐ-BYT về việc chuyển giao Trung tâm Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Cục Quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn thực phẩm về Viện Dinh dưỡng quản lý do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.467

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142