Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 123/2004/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 123/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 15/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/2004/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 15 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG NHIỆM VỤ CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Nghị định số 08/2000/NĐ-CP NGÀY 10/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo.

Căn cứ Chỉ thị số 21/2003/CT-CP ngày 02/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đăng ký giao dịch đảm bảo.

Căn cứ Quyết định số 64/2003/QĐ-UB ngày 03/7/2003 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

1/Giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, bất động sản trên địa bàn tỉnh.

2/ Tổ chức thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với bất động sản và quyền sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3/ Giúp UBND tỉnh trong việc xây dựng hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm đối với bất động sản và quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

4/ Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, viên chức làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm đối với bất động sản và quyền sử dụng đất.

5/ Báo cáo định kỳ sáu tháng và báo cáo hàng năm do Bộ tư pháp về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với bất động sản và quyền sử dụng.

6/ Giúp UBND tỉnh trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đăng ký giao dịch bảo đảm theo thẩm quyền.

Điều 2: a/ UBND xã, phường thị trấn, nơi có bất động sản đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất trong trường hợp bên bảo đảm là hộ gia đình, cá nhân.

b/ Căn cứ vào Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND xã, phường thị trấn trong việc thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm nêu tại điểm a của điêù này.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 123/2004/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


267

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240