Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1226/QĐ-TTg năm 2012 kiện toàn nhóm công tác tạo thuận lợi vận tải quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1226/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1226/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN NHÓM CÔNG TÁC TẠO THUẬN LỢI VẬN TẢI QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Nhằm triển khai thực hiện các Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng, Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh, Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Hiệp định Tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Nhóm công tác tạo thuận lợi vận tải quốc gia (sau đây viết tắt là Nhóm công tác).

Nhóm công tác có tên giao dịch tiếng Anh là National Transport Facilitation Committee, viết tắt là NTFC.

Điều 2. Nhóm công tác gồm:

1. Trưởng nhóm: 01 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

2. Các Phó Trưởng nhóm (cấp phó tổng cục trưởng hoặc tương đương):

- Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng;

- Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Tổng cục Cảnh sát về Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Bộ Công an;

- Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải kiêm Chánh Văn phòng thường trực Nhóm công tác;

3. Các thành viên (cán bộ cấp tổng cục, cấp cục và vụ của các cơ quan):

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải;

- Vụ Hợp tác Quốc tế và Cục Giám sát Quản lý, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

- Cục Thú y và Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao;

- Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế;

- Vụ Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Công Thương;

- Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng;

- Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Văn phòng Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế;

- Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

- Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam;

- Công ty Bảo hiểm được Chính phủ ủy quyền.

Khi có thay đổi về nhân sự, Trưởng Nhóm sẽ trao đổi, thống nhất với các cơ quan liên quan và quyết định nhân sự bổ sung.

Điều 3. Nhóm công tác là cơ quan liên bộ, ngành thay mặt Chính phủ, cùng các bộ, ngành liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các hiệp định vận tải quốc tế song phương và đa phương trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Điều 4. Văn phòng thường trực của Nhóm công tác đặt tại Bộ Giao thông vận tải. Trưởng nhóm căn cứ nhu cầu công việc quyết định thành lập “Tổ thư ký” để giúp việc cho Nhóm công tác. Biên chế của “Tổ thư ký” từ ba đến bốn người.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Nhóm công tác được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 142/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Nhóm công tác triển khai thực hiện Hiệp định Việt Nam - Lào - Thái Lan về tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới và Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VP Ủy ban quốc gia về HTKT quốc tế;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;
- Phòng Thương mại và CN Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTN, TH, Cổng TTĐT, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1226/QĐ-TTg năm 2012 kiện toàn nhóm công tác tạo thuận lợi vận tải quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.946
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45