Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 122-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 122-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Hữu Thụ
Ngày ban hành: 29/10/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122-HĐBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 122-HĐBT NGÀY 29-10-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH GIA LAI - KON TUM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phân vạch địa giới một số xã của các huyện AYun Pa, Đak Tô, An Khê, Măng Yang thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum như sau:

1. Huyện AYun Pa:

a) Chia xã Chư A Thai thành 2 xã lấy tên là xã Chư A Thai và xã Ia Sol.

- Địa giới của xã Chư A Thai ở phía bắc giáp xã Pơ Tó và xã Hơ Bông của huyện Chư Sê, phía nam và phía đông giáp xã Ia Sol, phía tây giáp xã Hơ Bông, xã Ia HRũ và xã Nhơn Hoà của huyện Chư Sê.

- Địa giới của xã Ia Sol ở phía bắc giáp xã Pơ Tó, phía nam giáp xã Ia HLao, phía đông giáp xã Ia Pia và xã ChRăng, phía tây giáp xã Chư A Thai cùng huyện và xã Ia Le, xã Nhơn Hoà của huyện Chư Sê.

b) Chia xã Ia Tul thành 2 xã lấy tên là xã Ia Tul và xã Chư Mô.

- Địa giới của xã Ia Tul ở phía bắc giáp xã Sơ Ró của huyện An Khê, phía nam giáp xã Ia Rtô, xã Ia RBol cùng huyện và xã Ia RSai của huyện Krông Pa, phía đông giáp xã Ia RSai của huyện Krông Pa và xã Phước Tân của huyện Tây Sơn tỉnh Phú Khánh, phía tây giáp các xã Chư Mô, Ia Trok và xã Phú Hoà.

- Địa giới của xã Chư Mô ở phía bắc giáp xã Sơ Ró của huyện An Khê, phía nam và phía đông giáp xã Ia Tul, phía tây giáp xã ChRăng, xã Ia Mơ Rơn và xã Ia TRok.

c) Chia xã Ia Mơ Rơn thành 2 xã lấy tên là xã Ia Mơ Rơn và xã Ia TRok.

- Địa giới của xã Ia Mơ Rơn ở phía bắc giáp xã ChRăng, phía nam giáp xã Ia TRok và xã Ia Hiao, phía đông giáp xã Chư Mô, phía tây giáp xã Ia Piar.

- Địa giới của xã Ia TRok ở phía bắc giáp xã Ia Mơ Rơn, phía nam giáp xã Phú Hoà, phía đông giáp xã Ia Tul và xã Chư Mô, phía tây giáp xã Ia HLao và xã Phú Hoà.

d) Chia xã Pư Tó thành 2 xã lấy tên là xã Pơ Tó và xã ChRăng.

- Địa giới của xã Pơ Tó ở phía bắc giáp xã Kon Chiêng của huyện Măng Yang và xã Chư Glong của huyện An Khê, phía nam giáp xã Chư A Thai, xã Ia Sol và xã ChRăng, phía đông giáp xã ChRăng, phía tây giáp xá Chư A Thai cùng huyện và xã Hơ Bông của huyện Chư Sê.

- Địa giới của xã ChRăng ở phía bắc giáp các xã Chư Glong, Sơ Ró của huyện An Khê, phía nam giáp các xã Ia Pia, Ia Mơ Rơn và xã Chư Mô, phía đông giáp xã Chư Mô, phía tây giáp xã Pơ Tó và xã Ia Sol.

2. Huyện Đak Tô:

a) Chia xã Đak Tơ Kan thành 2 xã lấy tên là xã Đak Tơ Kan và xã Văn Lem.

- Địa giới của xã Đak Tơ Kan ở phía bắc giáp xã Măng Xăng và xã Đak Na, phía nam giáp xã Văn Lem, phía đông giáp xã Tu Mơ Rông, phía tây giáp xã Ngọk Tụ và xã Đak Na.

- Địa giới của xã Văn Lem ở phía bắc giáp xã Đak Tơ Kan, phía nam giáp xã Kon Đào, phía đông giáp xã Tu Mơ Rông và xã Đak Hà, phía tây giáp xã Ngọk Tụ.

b) Chia xã Đak Pơ Xi thành 2 xã lấy tên là xã Đak Pơ Xi và xã Đak Hring.

- Địa giới của xã Đak Pơ Xi ở phía bắc giáp xã Ngọk Yên, phía nam giáp xã Đak Hring cùng huyện và xã Đak Kôi của huyện Kon Plông, phía đông giáp xã Đak Kôi của huyện Kon Plông, phía tây giáp xã Tu Mơ Rông và xã Đak Hà.

- Địa giới của xã Đak Hring ở phía bắc giáp xã Đak Pơ Xi và xã Đak Hà, phía nam giáp xã Đak Ui của thị xã Kon Tum, phía đông giáp xã Đak Kôi của huyện Kon Plông và xã Đak Ui của thị xã Kon Tum, phía tây giáp các xã Diên Bình, Tân Cảnh và xã Kon Đào.

c) Chia xã Tu Mơ Rông thành 2 xã lấy tên là xã Tu Mơ Rông và xã Đak Hà.

- Địa giới của xã Tu Mơ Rông ở phía bắc giáp xã Măng Xăng, phía nam giáp xã Đak Hà, phía đông giáp xã Ngọk Yên, phía tây giáp xã Đak Tơ Kan.

- Địa giới của xã Đak Hà ở phía bắc giáp xã Tu Mơ Rông, phía nam giáp xã Đak Hring, phía đông giáp xã Đak Pơ Xi, phía tây giáp xã Kon Đào và xã Văn Lem.

3. Huyện An Khê

Chia xã Nam thành 3 xã lấy tên là xã Kong Bơ La, xã Kong Lơ Khơng và xã Tơ Tung.

- Địa giới của xã Kong Bơ La ở phía bắc và phía đông giáp nông trường Sông Ba, phía nam giáp xã Cư An, phía tây giáp xã Kong Lơ Khơng.

- Địa giới của xã Kong Lơ Khơng ở phía bắc giáp nông trường Sông Ba, phía nam giáp nông trường Hà Tam, phía đông giáp xã Kong Bơ La, phía tây giáp xã Tơ Tung.

- Địa giới của xã Tơ Tung ở phía bắc giáp xã Lơ Ku, phía nam giáp nông trường Hà Tam, phía đông giáp xã Kong Lơ Khơng, phía tây giáp xã Hà Tam cùng huyện và xã Hra của huyện Măng Yang.

4. Huyện Măng Yang:

a) Chia xã Ia Pết thành 2 xã lấy tên là xã Ia Pết và xã A Dơk.

- Địa giới của xã Ia Pết ở phía bắc giáp xã A Dơk, phía nam giáp xã Bờ Ngoong của huyện Chư Sê, phía đông giáp xã Trang, phía tây giáp xã Ia Băng.

- Địa giới của xã A Dơk ở phía bắc giáp xã Glar cùng huyện và xã An Phú của thị xã Plei Ku, phía nam giáp xã Ia Pết và xã Trang, phía đông giáp xã Glar và xã Trang, phía tây giáp xã Ia Băng.

b) Chia xã Kơ Dang thành 2 xã lấy tên là xã Kơ Dang và xã Kon Gang.

- Địa giới của xã Kơ Dang ở phía bắc giáp xã Kon Gang, phía nam giáp xã Trang, phía đông giáp xã Kon Từng và xã Lơ Păng, phía tây giáp xã Tân Bình và xã Kon Gang.

- Địa giới của xã Kon Gang ở phía bắc giáp xã Đak Đoa, phía nam giáp xã Kơ Dang, phía đông giáp xã Kon Từng và xã Kơ Dang, phía tây giáp xã Nam Yang.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 122-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.824

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251