Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 121/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp tạm thời cho cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 121/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thị Kim Vân
Ngày ban hành: 06/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/2005/QĐ-UB

Bình Dương, ngày 6 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TẠM THỜI CHO CÁN BỘ THÚ Y CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003.

- Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 08/2004-PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

- Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

Xét đề nghị của Liên ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Nội vụ - Tài chính tại tờ trình số 331/TT-LN ngày 17/5/2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành chế độ phụ cấp tạm thời cho thú y cơ sở như sau :

1- Đối tượng được hưởng phụ cấp : Mỗi xã, phường, thị trấn một người phụ trách công tác thú y ở địa phương ( do Chi Cục Thú y và UBND xã, phường, thị trấn thống nhất phân công ).

2- Mức phụ cấp : 150.000 đồng/người/tháng.

3- Thời gian hưởng phụ cấp : Từ 1/5/2005.

4- Nguồn kinh phí : Từ ngân sách huyện, thị, xã cấp trực tiếp cho Trạm thú y huyện, thị xã quản lý, cấp phát.

Điều 2 : Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, UBND và Trạm Thú y các huyện, thị xã Thủ Dầu Một, UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :
- CT, PCT
- Như điều 2
- Sở KHĐT, KBNN
- LĐVP, Ng, Lg, TH
- Lưu
-------
T07-QdThu y

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp tạm thời cho cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


282

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251