Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12-CP năm 1964 về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Tổng cục Lâm nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 12-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 15/01/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 07 năm 1960;
Căn cứ nghị định số 140-CP ngày 29 tháng 09 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Lâm nghiệp;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 06 tháng 01 năm 1964,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi tổ chức bộ máy của Tổng cục Lâm nghiệp như sau:

- Sát nhập các Cục “Khai thác lâm sản” và “Vận chuyển, phân phối” thành một Cục lấy tên là “Cục khai thác, vận chuyển và phân phối lâm sản”.

- Thành lập Vụ Lao động và tiền lương.

Điều 2. Cục Khai thác, vận chuyển và phân phối lâm sản có nhiệm vụ giúp ông Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo thực hiện các kế hoạch về khai thác, vận chuyển, bảo quản gỗ và các lâm sản khác, các kế hoạch về tu bổ, cải tạo rừng trong khi khai thác, các kế hoạch về chế biến gỗ, phân phối, cung cấp gỗ và các lâm sản khác cho nhu cầu của Nhà nước và nhân dân; quản lý các cơ sở sản xuất và kinh doanh thuộc Cục.

Điều 3. Vụ Lao động và tiền lương có nhiệm vụ giúp ông Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quản lý và sử dụng lao động của toàn ngành lâm nghiệp, nghiên cứu các chính sách, chế độ, thể lệ về lao động và tiền lương thuộc ngành lâm nghiệp,  chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ, thể lệ về lao động tiền lương thuộc ngành lâm nghiệp.

Điều 4. Cục Khai thác, vận chuyển và phân phối lâm sản là một đơn vị quản lý sản xuất theo chế độ hạch toán kinh tế.

Điều 5. Mỗi Cục, Vụ nói trên do một Cục trưởng hoặc Vụ trưởng phụ trách. Giúp việc Cục trưởng, Vụ trưởng có một hoặc nhiều Cục phó, Vụ phó.

Điều 6. Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của mỗi Cục, Vụ do ông Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quy định.

Điều 7. Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 

Phạm Văn Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12-CP năm 1964 về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Tổng cục Lâm nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.060
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104