Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2002/QĐ-UB về việc tạm giao chỉ tiêu biên chế hành chánh sự nghiệp năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 12/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 05/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TẠM GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP NĂM 2002.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Theo Thông tư số 31/TT-LB ngày 06 tháng 02 năm 1995 của Liên Bộ Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý thống nhất về biên chế và tiền lương khu vực ngân sách Nhà nước cấp ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 10/TCCQ ngày 17 tháng 01 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay tạm giao chỉ tiêu biên chế năm 2002 cho các sở-ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận-huyện theo văn bản đính kèm.

Điều 2.- Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện phân bổ cho các đơn vị trực thuộc và xác nhận để các đơn vị tiến hành đăng ký biên chế và quỹ lương theo biểu mẫu hướng dẫn của Thông tư số 31/TT-TB ngày 06 tháng 02 năm 1995 của Liên Bộ Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính.

Điều 3.- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Sở Tài chánh-Vật giá có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện sắp xếp biên chế và đăng ký quỹ tiền lương, đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu biên chế được giao.

Điều 4.- Chỉ tiêu biên chế hành chánh sự nghiệp tạm giao năm 2002 là cơ sở để các sở-ngành, quận-huyện xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII) và giao biên chế chính thức năm 2002.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 5
- Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban TC/TU, Kho bạc Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2002/QĐ-UB về việc tạm giao chỉ tiêu biên chế hành chánh sự nghiệp năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.838

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12