Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1185/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 30/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1185/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số: 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Công an quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1185/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

 

2

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

 

3

Cấp mới thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV (nhân viên tiếp cận cộng đồng)

 

4

Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV (nhân viên tiếp cận cộng đồng).

 

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN

1. Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân, tổ chức làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Tổ 9, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung theo quy định;

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, sau 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn để thẩm định hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, sau ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo rõ lý do cho cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp biết để cá nhân bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ;

+ Bước 3: Sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày họp thẩm định, Hội đồng tư vấn chuyên môn trình biên bản thẩm định gửi Giám đốc Sở Y tế để xem xét và quyết định; trường hợp không cấp thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn, Tổ 9, Phường Nguyễn Thị Minh Khai - thị xã Bắc Kạn.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

- Thành phần hồ sơ:

+ Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

+ Bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm HIV âm tính của người bị phơi nhiễm, bao gồm cả bản đọc kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA;

+ Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV của cơ quan, đơn vị nơi người bị phơi nhiễm với HIV đang công tác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp - Phụ lục I (ban hành kèm theo Quyết định số: 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ Tướng chính phủ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người được xác định bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

+ Bị một trong ba tai nạn sau đây khi đang thi hành nhiệm vụ:

• Bị kim, vật nhọn đâm, vật sắc cứa xuyên qua da hoặc vật làm da bị trầy xước, nứt nẻ mà những vật này đã tiếp xúc với máu, sản phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV;

• Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với da bị trầy xước, nứt nẻ;

• Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt, mũi, miệng.

+ Có Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp (theo mẫu phụ lục I). Biên bản này phải được lập trong vòng 48 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn, có xác nhận của người làm chứng và được Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người bị phơi nhiễm với HIV ký, xác nhận;

+ Kết quả xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật ELISA của người bị phơi nhiễm với HIV là âm tính. Mẫu máu được sử dụng để xét nghiệm phải được lấy từ người bị phơi nhiễm trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm xảy ra một trong ba tai nạn (Bị kim, vật nhọn đâm, vật sắc cứa xuyên qua da hoặc vật làm da bị trầy xước, nứt nẻ mà những vật này đã tiếp xúc với máu, sản phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV; Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với da bị trầy xước, nứt nẻ; Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt, mũi, miệng).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số: 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

+ Quyết định số: 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

 

PHỤ LỤC I

MẪU BIÊN BẢN TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

BIÊN BẢN

Tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Họ và tên:....................................................Tuổi:...........Giới tính:................

Nghề nghiệp:..................................................................................................

Nơi công tác: :...............................................................................................

Hoàn cảnh xảy ra tai nạn: (tường trình chi tiết)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Thông tin về vết thương, tình trạng phơi nhiễm:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Thông tin về nguồn lây nhiễm:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Đã xử trí như thế nào:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Tình trạng sức khỏe của cán bộ bị tai nạn:

.........................................................................................................................

 

 

Cán bộ bị tai nạn

 

Người chứng kiến

............, ngày......tháng......năm........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

2. Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

- Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Cá nhân, tổ chức làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Tổ 9, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn;

Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ, sau 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn để thẩm định hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo rõ lý do để cá nhân bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Bước 3: Sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày họp thẩm định, Hội đồng tư vấn chuyên môn trình biên bản thẩm định gửi lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận để xem xét và quyết định cấp Giấy chứng nhận; trường hợp không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

+ Bước 4: Cá nhân nhận Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn, Tổ 9, Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thị xã Bắc Kạn.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

+ Bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm HIV dương tính của người bị phơi nhiễm với HIV sau khi được cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV (Kết quả xét nghiệm HIV của người bị phơi nhiễm với HIV tại một trong ba thời điểm 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng sau khi bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp là dương tính do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp, bao gồm cả bản đọc kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA);

+ Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị nơi người bị nhiễm HIV đang công tác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí : Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi do nghề nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số: 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ Tướng chính phủ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện để xác định người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp bao gồm:

+ Có giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV của cơ quan có thẩm quyền;

+ Kết quả xét nghiệm HIV của người bị phơi nhiễm với HIV tại một trong ba thời điểm 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng sau khi bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp là dương tính do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số: 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

+ Quyết định số: 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

 

Mẫu 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

GIẤY CHỨNG NHẬN

BỊ PHƠI NHIỄM VỚI HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP

TÊN CƠ QUAN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /GCN

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

………………..….chứng nhận:

Ông/Bà:.......................................…………………………....Tuổi:...........

Nghề nghiệp:...........................................................................................…

Nơi công tác: :.......................................................................................….

bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi do nghề nghiệp.

 

 

………, ngày…… tháng……năm……

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

3. Cấp mới thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV (nhân viên tiếp cận cộng đồng).

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người có nguyện vọng làm nhân viên tiếp cận cộng đồng tự nguyện viết đơn đề nghị cấp Thẻ và nộp cho người đứng đầu chương trình, dự án;

+ Bước 2: Người đứng đầu chương trình, dự án lập danh sách những người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng và gửi danh sách này kèm theo đơn tự nguyện làm nhân viên tiếp cận cộng đồng về Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú hoặc tạm trú để đề nghị xác nhận về nhân thân của những người đó;

+ Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp Thẻ và danh sách những người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng do người đứng đầu chương trình, dự án gửi đến, Công an cấp xã xem xét để xác nhận về nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú;

Trường hợp không xác nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Sau khi nhận được giấy xác nhận về nhân thân của Công an cấp xã, người đứng đầu chương trình, dự án hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp Thẻ gửi đến Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS;

+ Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phải ban hành quyết định cấp Thẻ cho những người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng. Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với từng trường hợp;

Cá nhân nhận kết quả: Tại nơi đề nghị cấp thẻ (tổ chức chương trình hoặc dự án).

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS;

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Thẻ có dán ảnh 4cm x 6cm;

+ 02 ảnh cỡ 2x3 của người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng;

+ Giấy xác nhận nhân thân người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng;

+ Danh sách người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng có xác nhận của người đứng đầu chương trình, dự án;

+ Công văn đề nghị cấp Thẻ cho những người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng của người đứng đầu chương trình, dự án.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

+ Cơ quan phối hợp: Công an xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp thể nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV - Mẫu số 02;

+ Giấy xác nhận nhân thân - Mẫu số 04;

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010)).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tiêu chuẩn của người được cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng:

+ Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và tự nguyện làm nhân viên tiếp cận cộng đồng;

+ Là người không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số: 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

+ Nghị định số: 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

+ Thông tư liên tịch số: 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Công an quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.

 

Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2010)

 

Ảnh

4cm x 6cm

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

.................., ngày........ tháng.......... năm........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

Kính gửi: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

tỉnh, thành phố .....................................

Tên tôi là:.......................................................................Giới tính:..............

Sinh ngày........................................, tại:………………………………….....

Trình độ học vấn:…………………………………………………………

Nơi đăng ký thường trú:……………………………………………………

Nơi ở hiện tại:..................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………………………………...

Số CMND:......................., cấp ngày ....../......../.......... tại…………………

Tôi viết đơn này đề nghị được làm nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV thuộc chương trình, dự án:………………………………………………………

và đề nghị được cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng. Tôi xin cam kết như sau:

1. Chỉ sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng để tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV theo đúng nhiệm vụ và địa bàn mà người đứng đầu chương trình, dự án phân công.

2. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật và của chương trình, dự án.

Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp Thẻ để tạo điều kiện cho tôi tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV theo đúng nhiệm vụ được giao.

 

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2010)

CÔNG AN[1].................

CÔNG AN[2].................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..……, ngày........tháng........năm…….

 

GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN

Công an xã, phường, thị trấn:............., huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: ...................., tỉnh, thành phố......................xác nhận:

Ông/bà :............................................................            Giới tính :........................

Sinh ngày :..................................., tại ...........................................................

Nơi đăng ký thường trú:.................................................................................

Nơi ở hiện tại:...........................................................................................

Số CMND:………………..... cấp ngày ....../……/…… tại………………

Là người không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

4. Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV (nhân viên tiếp cận cộng đồng).

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Thẻ bị mất, hỏng và trong thời hạn 01 tháng, trước khi Thẻ hết hạn sử dụng, nhân viên tiếp cận cộng đồng phải làm đơn đề nghị cấp lại Thẻ và gửi người đứng đầu chương trình, dự án;

+ Bước 2: Người đứng đầu chương trình, dự án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ và gửi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS;

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS cấp lại Thẻ cho nhân viên tiếp cận cộng đồng. Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với từng trường hợp;

+ Bước 4: Cá nhân nhận Thẻ tại nơi đề nghị cấp thẻ (tổ chức chương trình hoặc dự án).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại Thẻ có dán ảnh 4cm x 6cm, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại Thẻ;

+ 02 ảnh cỡ 2cm x 3cm của nhân viên tiếp cận cộng đồng đề nghị cấp lại Thẻ;

+ Danh sách nhân viên tiếp cận cộng đồng đề nghị cấp lại Thẻ có xác nhận của người đứng đầu chương trình, dự án;

+ Công văn đề nghị cấp lại Thẻ cho những nhân viên tiếp cận cộng đồng của người đứng đầu chương trình, dự án.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Thẻ bị mất, hỏng và trong thời hạn 01 tháng, trước khi Thẻ hết hạn sử dụng.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

+ Cơ quan phối hợp: Tổ chức chương trình dự án đề nghị cấp thẻ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV - Mẫu số 03;

+ Giấy xác nhận nhân thân - Mẫu số 04;

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2010).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Thẻ bị mất, hỏng và trong thời hạn 01 tháng, trước khi Thẻ hết hạn sử dụng, nhân viên tiếp cận cộng đồng phải làm đơn đề nghị cấp lại Thẻ và gửi người đứng đầu chương trình, dự án;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số: 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

+ Nghị định số: 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

+ Thông tư liên tịch số: 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Công an quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.

 

Mẫu số 03

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch: 03/2010/TTLT-BYT-BCA)

 

Ảnh

4cm x 6cm

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

.................., ngày........ tháng.......... năm........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

Kính gửi: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

tỉnh, thành phố .....................................

Tên tôi là:.........................................Giới tính:..................................

Sinh ngày:............................................. , tại......................................................

Nơi đăng ký thường trú:................................................................................

Nơi ở hiện tại:.................................................................................................

Số CMND:.................... cấp ngày....../......../.......... tại:..................................

Hiện nay, tôi là nhân viên tiếp cận cộng đồng của chương trình, dự án:…………………................................................................................................

Đã được cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng số.............. cấp ngày....../....../…….

Tôi viết đơn này đề nghị được cấp lại Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV thuộc chương trình, dự án:………………………………………......

Lý do xin cấp lại Thẻ: ..................................................................................

Tôi xin cam kết như sau:

1. Chỉ sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng để tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV theo đúng nhiệm vụ và địa bàn mà người đứng đầu chương trình, dự án phân công.

2. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật và của chương trình, dự án.

Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại Thẻ để tạo điều kiện cho tôi tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV theo đúng nhiệm vụ được giao.

 

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2010)

CÔNG AN[3].................

CÔNG AN[4].................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..……, ngày........tháng........năm…….

 

GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN

Công an xã, phường, thị trấn:............., huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: ...................., tỉnh, thành phố......................xác nhận:

Ông/bà :............................................................            Giới tính :........................

Sinh ngày :..................................., tại ...........................................................

Nơi đăng ký thường trú:.................................................................................

Nơi ở hiện tại:...........................................................................................

Số CMND:………………..... cấp ngày ....../……/…… tại………………

Là người không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 [1] CÔNG AN (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

[2] CÔNG AN (xã, phường, thị trấn)

[3] CÔNG AN (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

[4] CÔNG AN (xã, phường, thị trấn)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.301
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41